Stavební právo a činnost realitního makléře (PRRM)

Právo a finance, Právo nemovitostí

Kurz je určen realitním makléřům a všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti stavebního práva. Seznámí vás s účinnou právní úpravou stavebního práva se zaměřením na oblasti důležité pro realitní makléře. Setkáte se zde s elementárními pojmy jako jsou stavba, pozemek, byt, garáž, rodinný dům a rodinná domácnost. Čas bude věnován problematice územního plánu, bude osvětlen rozdíl mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením. V neposlední řadě bude rozeberáno, na co si dát z právního hlediska pozor při rekonstrukcích.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Proč stavební právo pro realitní makléře
  1. Úvod
  2. Připravenost stavby k prodeji
  3. Doporučení stavby ke koupi a odhad nákladů a času
  4. Spojené služby
 • Kde začít
  1. Územní plán
  2. Klíčové pojmy územního plánu
  3. Podoba územního plánu
 • Územní rozhodnutí vs. stavební povolení
  1. Jednotlivé kroky stavby ve stavebně-právním smyslu
  2. Územní rozhodnutí
  3. Stavební povolení
 • Pozemky
  1. Druhy pozemků
  2. Terénní úpravy
  3. Ploty a opěrné zdi
 • Rodinné domy
 • Byty
 • Garáže
 • Další drobné a přidružené stavby
 • Nepovolené stavby
 • Závěr a shrnutí
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)