Právo a nemovitosti (PRPAN)

Právo a finance, Obchodní a podnikové právo

Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pochopit a kvalifikovaně uzavírat smluvní vztahy, jejichž předmětem je koupě, prodej, nájem, bezúplatný převod či zástava nemovitosti. Kurz Vás rovněž naučí orientovat se ve výpisu z listu vlastnictví a problematice daní vztahujících se k nemovitostem. Kurz je určen pro osoby spravující, pronajímající či prodávající nemovitosti, tj. členy bytových družstev, předsedy společeství vlastníků jednotek, realitní makléře, majitele bytových domů apod.
Tento kurz lektorsky zajišťuje advokát Štěpán Lata.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní právní pojmy
  1. Movitá a nemovitá věc
  2. Smluvní vztahy
  3. Podílové spoluvlastnictví
  4. Společné jmění manželů
  5. Družstevní vlastnictví, bytové spoluvlastnictví
  6. Dědictví
 • Vlastnické právo a navazující vztahy
  1. Kupní smlouva
  2. Nájemní smlouva
  3. Předkupní právo
  4. Zástavní práva, věcná břemena, omezení
  5. Ochrana skutečného vlastníka
  6. Obchod s nemovitostmi
 • Katastr
  1. Vklady, záznamy, formuláře
  2. Orientace v LV
 • Daně a nemovitosti
  1. Daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí
 • Základy stavebního práva
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)