Proces nákupu/prodeje software (PRIT3)

Právo a finance, Právo v oblasti IT

V tomto kurzu pojdeme detailně celý proces nákupu/prodeje software a řekneme si tipy pro objednatele i dodavatele, aby projekt proběhl bezpečně, hladce a výhodně. Na začátku kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit předsmluvní výměnu informací. Následně probereme, jak uzavřít smlouvu, zajistit a dohlédnout nad vývojem softwarového díla, ošetřit licenci, zvládnout implementaci a vyjednat podporu a údržbu pro zajištění kontinuity provzu. Tento vysoce praktický kurz je vhodný pro každou společnost, která plánuje realizovat nákup software, a pro všechny softwarové společnosti. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obecná pravidla uzavírání smluv
  1. Předsmluvní odpovědnost a její hranice
  2. Včleňování obchodních podmínek do smluv
  3. Způsoby uzavírání smluv
  4. Důležité aspekty náhrady škody
 • Dohoda o mlčenlivosti (NDA)
  1. Zákonná ochrana důvěrných informací
  2. Důvody a účel NDA
  3. Ujednání, která by neměla v NDA chybět
 • Analýza a návrh architektury
  1. Analýza jako základ objednávky SW
  2. Průběh, výsledek a účel analýzy
  3. Smlouva o návrhu architektury
 • Smlouva o vývoji software
  1. Co je dílem v IT
  2. Jak prodej SW upravuje zákon
  3. Co (ne)umožňuje zákon
  4. Záruka za SW dílo, odpovědnost za vady
  5. Odpovědnost za komponenty třetích stran
  6. Projektové řízení
  7. Změnový proces
  8. Akceptační kritéria a akceptační testy
  9. Licence k software
  10. Předatelnost software a zdrojové kódy
 • Implementace
  1. Smlouva o implementaci software
 • Podpora a údržba
  1. Servisní smlouva (SLA)
  2. Jak zajistit dlouhou kontinuitu
  3. Podpora, helpdesk
  4. Odstraňování incidentů a vliv na provoz
  5. Problematika podpory, údržby a ochrany osobních údajů
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)