Pracovně-právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě (PRMN1)

Právo a finance, Pracovní právo

Jedná se o úvodní školení pro získání základních znalostí souvisejících se zaměstnáváním pracovníků. Školení je zaměřené na praktické příklady od okamžiku uzavření pracovního poměru a prvního vstupu na pracoviště, až po různé varianty ukončení pracovního poměru. Dále školení zahrnuje možnosti a podmínky proškolení, zkušební doby, dodržování pracovních povinností, dávání výtek, nařizování dovolených, možnosti přeřazení na jinou práci, dodržování pravidel BOZP apod.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V kurzu se naučíte

 • rozlišit, jakým druhem pracovního poměru zaměstnat nové zaměstnance,
 • jaké práva a povinnosti má zaměstnanec a jaké vedoucí pracovník,
 • vyhotovit výtku vůči zaměstnanci, která obstojí v soudním sporu,
 • řešit nenadálé a mimořádné situace v souladu s pracovněprávními předpisy (např. rychlé přeřazení pracovníků, pracovní úrazy, mimořádné horko na pracovišti, stávku apod.)
 • Lokalita, termín kurzu

  Kontaktujte nás

  Náplň kurzu:

  Skrýt detaily
  • Pracovněprávní minimum – legislativní základ
   1. zákoník práce
   2. předpisy k BOZP
   3. předpisy týkající se odměňování
   4. předpisy týkající se pracovnělékařských služeb
  • Vznik, trvání a zánik pracovního poměru
   1. pracovní smlouva vs. dohody
   2. zkušební doba
   3. pracovní doba
   4. změny pracovního poměru – jak na to přeřadit, převést na jinou práci, zkrátit úvazek
   5. pochvala vs. výtka za práci
   6. dovolená a překážky v práci – čerpání volna
   7. ukončení prac. poměru
  • Komunikace se zaměstnanci
   1. povinně sdělované informace
   2. rada zaměstnanců, odborová organizace
   3. benefity
  • BOZP
   1. poučení, proškolení
   2. evidence prac. úrazy
  • Agenturní zaměstnávání
   1. vhodnost agenturního zaměstnávání
   2. kdo nese odpovědnost za tyto pracovníky a jimi odvedenou práci
   3. zaměstnávání cizinců
  Časový rozvrh:
  1 den (9:00hod. - 17:00hod.)