Úvod do právní problematiky smluv v IT (PRIT1)

Právo, Právo v oblasti IT

V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům. V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele. V další části kurzu podrobně projednáme licenční smlouvu a jak vybrat a nastavit nejvhodnější licenční model. Zejména objednatelům v této části vysvětlíme, jak předejít vendor-locku u nákupu softwarových děl. V poslední části kurzu projednáme postimplementační podporu a údržbu software a jak zajistit kontinuitu provozu. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL https://www.sedlakovalegal.com/

Lokalita, termín kurzuBrno
17.12. - 17. 12. 2018
Objednat
14.1. - 14. 1. 2019
Objednat
Praha
17.12. - 17. 12. 2018
Objednat
14.1. - 14. 1. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Právo duševního vlastnictví
  1. Úvod do problematiky
  2. Rozdělení duševního vlastnictví
  3. Doménová jména
  4. Počítačový program a databáze
  5. Vymezení pojmu "software"
 • Vývoj software
  1. Zaměstnanecká díla
  2. Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  3. Smlouva o vývoji software
 • Nakládání se software
  1. Licenční smlouva
  2. Nakládání s rozmnoženinami software
  3. Zajištění předatelnosti software jinému provozovateli
 • Podpora a údržba software
  1. Servisní smlouva a SLA
  2. Nejčastější úskalí během provozu softwarového díla
  3. Dopady předpisů o ochraně osobních údajů na provoz a údržbu
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

dataPartner s.r.o., Miroslava K.
Úvod do právní problematiky smluv v IT ( PRIT1)
"Srozumitelný výklad, praktické informace, zkušený lektor."
Ministerstvo vnitra ČR, Olga L.
Úvod do právní problematiky smluv v IT ( PRIT1)
"Po dlouhé době opravdu skvělý školitel, se skvělým přehledem a znalostí problematiky!!! Jsem velmi spokojena a uvítala bych další obdobná či rozšiřující školení tímto lektorem! Vše bylo výrazným přínosem, za přípravu kurzu velice děkuji! Skutečně využitelné informace, přehledně a smysluplně přednesené."