Úvod do právní problematiky smluv v IT (PRIT1)

Právo a finance, Právo v oblasti IT

V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům. V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele. V další části kurzu podrobně projednáme licenční smlouvu a jak vybrat a nastavit nejvhodnější licenční model. Zejména objednatelům v této části vysvětlíme, jak předejít vendor-locku u nákupu softwarových děl. V poslední části kurzu projednáme postimplementační podporu a údržbu software a jak zajistit kontinuitu provozu. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Právo duševního vlastnictví
  1. Rozdělení duševního vlastnictví
  2. Doménová jména
  3. Počítačový program a databáze
  4. Vymezení pojmu "software"
 • Vývoj software
  1. Zaměstnanecká díla
  2. Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  3. Smlouva o vývoji software
 • Nakládání se software
  1. Licenční smlouva
  2. Nakládání s rozmnoženinami software
  3. Zajištění předatelnosti software jinému provozovateli
 • Podpora a údržba software
  1. Servisní smlouva a SLA
  2. Nejčastější úskalí během provozu softwarového díla
  3. Dopady předpisů o ochraně osobních údajů na provoz a údržbu
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

T-Mobile Czech Republic a.s., Jana U.
Úvod do právní problematiky smluv v IT ( PRIT1)
"Splnilo se moje očekávání, potvrdila jsem si, že věci kolem licenčních oprávnění dělám dobře."
dataPartner s.r.o., Miroslava K.
Úvod do právní problematiky smluv v IT ( PRIT1)
"Srozumitelný výklad, praktické informace, zkušený lektor."
Ministerstvo vnitra, Olga L.
Úvod do právní problematiky smluv v IT ( PRIT1)
"Po dlouhé době opravdu skvělý školitel, se skvělým přehledem a znalostí problematiky!!! Jsem velmi spokojena a uvítala bych další obdobná či rozšiřující školení tímto lektorem! Vše bylo výrazným přínosem, za přípravu kurzu velice děkuji! Skutečně využitelné informace, přehledně a smysluplně přednesené."