Porušení pracovní kázně a jak jej řešit – nástroje pracovního práva (PPK)

Právo a finance, Pracovní právo

Kurz je určen zejména pro zaměstnavatele a personalisty, kteří se setkávají anebo se mohou setkat s porušením pracovní kázně a rádi by se dozvěděli jak správně nastalé situace řešit. Nejzásadnějšími tématy jsou např. náležitosti vytýkacího dopisu, výpověď, odstupné, okamžité zrušení pracovního poměru atd. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář JANISKOVA-LATA.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do pracovního práva
  1. Zaměstnavatel a zaměstnanec
  2. Pracovní poměr
  3. Povinnosti zaměstnance
  4. Povinnosti zaměstanavatele
 • Pracovní kázeň a porušení
  1. Kdy se jedná o porušení pracovní kázně
  2. Prostředky řešení
  3. Jaký prostředek a kdy řešit
  4. Vytýkací dopis a jeho podoba
 • Zrušení pracovního poměru
  1. Výpověď
  2. Okamžité zrušení pracovního poměru
  3. Odstupné
 • Zaměstnanecké spory
  1. Na co si dát pozor a co hrozí
  2. Mimosoudní řešení sporu včetně narovnání
  3. Příklady z judikatury českých soudů
 • Shrnutí a závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)