Porušení pracovní kázně a jak jej řešit – nástroje pracovního práva (PPK)

Právo a finance, Pracovní právo

Kurz je určen zejména pro zaměstnavatele a personalisty, kteří se setkávají anebo se mohou setkat s porušením pracovní kázně a rádi by se dozvěděli jak správně nastalé situace řešit. Nejzásadnějšími tématy jsou např. náležitosti vytýkacího dopisu, výpověď, odstupné, okamžité zrušení pracovního poměru atd.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do pracovního práva
  1. Zaměstnavatel a zaměstnanec
  2. Pracovní poměr
  3. Povinnosti zaměstnance
  4. Povinnosti zaměstnavatele
 • Pracovní kázeň a porušení
  1. Kdy se jedná o porušení pracovní kázně
  2. Prostředky řešení
  3. Jaký prostředek a kdy řešit
  4. Vytýkací dopis a jeho podoba
 • Zrušení pracovního poměru
  1. Výpověď
  2. Okamžité zrušení pracovního poměru
  3. Odstupné
 • Zaměstnanecké spory
  1. Na co si dát pozor a co hrozí
  2. Mimosoudní řešení sporu včetně narovnání
  3. Příklady z judikatury českých soudů
 • Shrnutí a závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)