Insolvenční řízení (PRINS)

Právo a finance, Finance

Na tomto kurzu Vás seznámíme s právy a povinnostmi věřitele v insolvenčním řízení. Dozvíte se, jak správně uplatit pohledávku v insolvenčním řízení, jaký je průběh samotného řízení, možnosti řešení úpadku. Osnova kurzu již zahrnuje i přelomovou novelu insolvenčního zákona, který vstoupí v účinnost v průběhu roku 2019.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úpadek
  1. Úvod do problematiky
  2. Právní úprava v ČR
  3. Práva a povinnosti dlužníka
  4. Práva a povinnosti věřitele
 • Přihláška pohledávky
  1. Náležitosti přihlášky
  2. Nejčastější chyby při vyplňování přihlášky pohledávky
  3. Aktuální judikatura
 • Pohledávky dlužníka vzniklé po úpadku
  1. Charakteristika
  2. Uplatňování pohledávek v probíhajícím insolvenčního řízení
 • Konkurz
  1. Charakteristika
  2. Účinky prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
  3. Průběh řízení
  4. Pohledávka věřitele po skončení konkurzu
 • Reorganizace
  1. Charakteristika
  2. Podmínky, kdy lze úpadek řešit reorganizací
 • Oddlužení
  1. Charakteristika
  2. Podmínky povolení oddlužení
  3. Oddlužení prodejem majetkové podstaty
  4. Oddlužení plněním splátkového kalendáře
  5. Společné oddlužení manželů
  6. Aktuální judikatura
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)