Kariérní start (PERS16)

Personalistika a psychologie, Talent management

Díky kurzu získáte příležitost nahlédnout do průběhu různých typů výběrových řízení, porozumíte procesu kariérního plánování, posílíte svou finanční gramotnost a zdokonalíte své komunikační dovednosti. Dále odhalíte své silné i slabé stránky, rozvinete potřebné kompetence pro svou budoucí kariéru a prozkoumáte možnosti, které Vám trh práce nyní nabízí. Po skončení kurzu budete schopni sami dále pracovat na svých specifických dovednostech, které využijete v praxi a získáte tak větší jistotu při hledání stáže, zkráceného úvazku nebo při vstupu na trh práce po absolvování VŠ.
Na hodinách se setkáte s unikátním způsobem výuky, která bude z velké části vedena interaktivně, pomocí koučování a zakomponování koncepce CMS (Career Management Skills) osvědčené v severských zemích. Zároveň budete mít možnost si sami zvolit tematické zaměření 1/2 lekcí na základě svého kariérního směřování a problémů, které ohledně kariéry řešíte.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Stanovování kariérního cíle
 • Přenositelné kompetence a jejich rozvoj
 • Profesní směřování
 • Finanční smýšlení
 • Životopis a motivační dopis
 • Proces výběrového řízení
 • Výběrová témata
  1.  Volitelná témata, která se budou probírat na základě vašich preferencí
 • Prezentační dovednosti
 • Organizační dovednosti
 • Zvládání stresu a zátěže
 • Personal branding
 • Pohovory
 • Psychologická diagnostika
 • Akční plán
 • Modelové situace, praktické příklady
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)