Systém firemního vzdělávání (PERS1)

Personalistika a psychologie, Talent management

Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost.
Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Firemní vzdělávání
  1. Základní terminologie
  2. Význam a úloha vzdělávání
  3. Oblasti firemního vzdělávání
  4. Prostředí firemního vzdělávání
 • Lidské zdroje
  1. Řízení lidských zdrojů
  2. Personální strategie
  3. Metodika Balanced Scorecard
 • Analýza vzdělávacích potřeb
  1. Druhy a zdroje
  2. Způsoby analýzy
  3. Metody a techniky analýzy
  4. Slabá a silná místa
  5. Využití výsledků analýzy
 • Plánování
  1. Formulace a strukturování cílů podnikového vzdělávání
  2. Stanovení obsahu a profilu účastníků
  3. Rizika
  4. Formy, metody a prostředky vzdělávání
  5. Organizace a logistika
  6. Kalkulace vzdělávací akce
 • Praktický nácvik
 • Realizace
  1. Proces realizace vzdělávací akce
  2. Program
  3. Motivace
  4. Účastníci, lektoři
 • Vyhodnocení
  1. Charakteristika
  2. Výhody a nevýhody
  3. Výběr nástrojů
  4. Modely vyhodnocování
  5. Efektivita vzdělávání
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

NTS Prometal Machining s.r.o., Petra E.
Systém firemního vzdělávání ( PERS1)
"Poutavý výklad lektora, který díky formě 1na1 mohl maximálně přizpůsobit obsah potřebám naší firmy. Mnoho příkladů z praxe. Za mne velmi přínosné."
SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Daniela Š.
Systém firemního vzdělávání ( PERS1)
"Vše proběhlo nad míru očekávání, informace byly dostačující. Lektorka měla v daném tématu mnoho zkušeností, které uplatnila i v praxi a pomocí ukázek na internetu."
Lear Corporation Czech Republic s.r.o., Veronika B.
Systém firemního vzdělávání ( PERS1)
"Lektorka je profesionál s evidentními zkušenostmi z praxe s velmi příjemným projevem."