Firemní kultura a její analýza (PERS10)

Personalistika a psychologie, Personální management

Kurz je zaměřen na problematiku firemní kultury – jako faktoru, který má velmi podstatný vliv na prosperitu každé organizace.
Personalisté i manažeři se dozví zásadní informace o organizační kultuře jako takové, o jejím přínosu do různých podnikových oblastí, metody zavedení změn v této oblasti a také kompletní informace o účelu, průběhu a využití analýzy organizační kultury.
Součástí kurzu je řada praktických příkladů a cvičení, díky kterým si účastníci získané poznatky ujasní a upevní.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Organizační kultura (OrgK)
  1. Součásti OrgK
  2. Význam pro zaměstnance
  3. Význam pro potencionální uchazeče
  4. Její vliv na personální procesy
  5. Psychologická a pracovní smlouva v kontextu OrgK
 • Organizační změna
  1. Pojetí a význam
  2. Přístupy k jejímu zavedení
  3. Přínosy a omezení
  4. Nástroje pro podporu změn
  5. Práce s odporem vůči změně
  6. Dopad funkční OrgK na sdílení a naplňování cílů firmy
 • Analýza organizační kultury
  1. Prvky OrgK a jejich analýza
  2. Typologie OrgK
  3. Účel analýzy
  4. OrgK jako nástroj zavedení strategické vize do života firmy
  5. Metody analýzy
  6. Výstupy analýzy a výstupní zpráva
  7. Použití výstupů
  8. OrgK vs. organizační klima
  9. Psychologické aspekty organizačního klimatu
 • Praktická cvičení
 • Diskuze, závěr, shrnutí
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)