Proces výběru zaměstnance od A do Z (PERS5)

Personalistika a psychologie, Personální výběr a Recruiting

Jak již napovídá název kurzu, obsahem je průřez procesu výběru zaměstnance od definování pracovní pozice, přes stanovení způsobů hledání potenciálních zaměstnanců, preselekci a vyhodnocení dat na základě dostupných zdrojů od uchazečů. Dále se účastníci kurzu seznámí se samotným procesem personálního výběru, včetně poskytnutí zpětné vazby zájemcům o pracovní pozici. Závěr školení je zaměřen na nástup vybraného zaměstnance a na doporučení, která pomohou k jeho rychlé adaptaci v novém pracovním prostředí.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pracovní pozice
  1. Analýza
  2. Stanovení kritérií
  3. Kompetenční model
  4. Praktický nácvik
 • Způsoby hledání a oslovení potencionálních zaměstnanců
  1. Různé možnosti inzerce pracovních míst
  2. Vhodný výběr
  3. Načasování
  4. Náklady v souvislosti s výsledným efektem
  5. Problematika sociálních sítí
 • Personální preselekce, metody screeningu
  1. Kritéria pro předvýběr uchazečů
  2. Práce s CV a biografickými daty
  3. Telefonický, skype screening
  4. Online dotazníky a formuláře
  5. Reference a tzv. "internetová stopa" uchazeče
  6. Výhody externího zajištění screeningu
  7. Zpracování získaných informací
 • Vyhodnocení CV a motivačního dopisu
  1. Druh a množství využitelných informací
  2. "Čtení mezi řádky"
  3. Profesní minulost
  4. Osobní charakteristiky
  5. Ověření informací
  6. Použití dat u výběrového pohovoru
 • Personální výběr
  1. Metody personálního výběru
  2. Principy jejich využití
  3. Spolehlivost a limity
  4. Možné kombinace a jejich přínosy
  5. Vyhodnocení a rozhodnutí o výběru
  6. Zpětná vazba účastníkům výběrového řízení
 • Započetí spolupráce
  1. Pracovně-právní vztah s novým zaměstnancem
  2. Adaptační proces
  3. Orientace v pracovní náplni, její specifikace
  4. Uvedení do organizační struktury, interpersonálních vztahů
  5. Podpora ze strany HR
 • Praktická cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
11 200,00 Kč (13 552,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Jana P.
Proces výběru zaměstnance od A do Z ( PERS5)
"Lektorka poskytla velmi mnoho příkladů z praxe, více než výborné znalosti problematiky. Školení splnilo má očekávání, odnáším si spoustu nových informací."
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Ivana K.
Proces výběru zaměstnance od A do Z ( PERS5)
"Způsob výuky mi velmi vyhovoval. Propojení teorie s praxí. Velmi kladně hodnotím odbornost lektorky a její informovanost, přehled. Školení hodnotím velmi kladně zejména ve vztahu k praktickému využití."