Koučování v práci se zaměstnanci (PERS14)

Personalistika a psychologie, Talent management

Interaktivní trénink se zaměřuje na specifickou oblast koučování a to využití jeho principů v práci se zaměstnanci. Personalisté získají řadu klíčových informací jako jak využít principů koučování ve zvýšení efektivity a aktivního přístupu u různých typů zaměstnanců, jak motivovat vedoucí pracovníky k využívání koučování, jak správně stanovit žádoucích výstupů a jaké jsou způsoby jejich dosažení a v neposlední řadě metody vyhodnocení zavedených principů.
Získané poznatky si personalisté upevní formou praktických případů a modelových situací.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Koučování
  1. Principy koučování v personalistice
  2. Pro zvýšení efektivity práce s různými skupinami zaměstnanců
 • Princip koučování v rámci organizace
  1. Motivace vedoucích zaměstnanců
  2. Modely podpory
  3. Míra direktivy
  4. Empowerment (posilování odpovědnosti)
 • Definování užitku
  1. Stanovení SMART(ER) cílů
  2. Způsoby jejich dosahování
  3. Identifikace zdrojů a rizik
  4. Alternativní řešení a záložní plán
 • Vyhodnocení
  1. Rozvoje
  2. Funkčních a dysfunkčních způsobů práce
  3. Kroků pro dlouhodobé posilovaní pracovního výkonu
 • Praktické případy
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor (PERS11)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)