Assessment centrum - pokročilý kurz (PERS4)

Personalistika a psychologie, Personální výběr a Recruiting

Tento kurz je zaměřen na specifickou část AC a předpokladem jsou účastníci, kteří již mají praktickou zkušenost s realizací AC. Cílem kurzu je získání informací zaměřených na hodnocení, hodnotící škály, validitu a reliabilitu (přesnost) Assessment centra a kroky vedoucí k jejímu zjištění.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Hodnocení AC
  1. Přesné vyhodnocení chování uchazeče
  2. Hodnotící škály
  3. Definice hodnotících kritérií
  4. Individuální hodnocení kompetencí
  5. Skupinové hodnocení kompetencí
  6. Kompetence uchazeče ve srovnání s požadavky pracovní pozice
  7. Rizika zkreslení hodnocení
  8. Interpretace celkových výsledků
 • Kroky ke zjištění a zajištění
  1. Validity AC
  2. Reliability AC
 • Praktické cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Assessment centrum – kompletní diagnostický nástroj (PERS3)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)