Personální výběr (PERS2)

Personalistika a psychologie

Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o kompetencích uchazečů o zaměstnání vůbec, o průběhu výběrového pohovoru, o problematice behaviorálních pohovor- a jeho výhod, a také základní informace k dalším metodám pro zjištění požadovaných kompetencí.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kompetenční modely
  1. Význam kompetenčních modelů
  2. Kategorie a typy kompetencí
  3. Pracovní kompetence
  4. Osobní kompetence
  5. Využití kompetencí v personálním řízení
  6. Kompetenční model pro pracovní pozici
  7. Univerzální kompetenční model v rámci podniku
 • Výběrový pohovor
  1. Cílené vedení pohovorů
  2. Struktura pohovoru
  3. Průběh
  4. Typy otázek
  5. Vyhodnocení odpovědí
  6. Reakce na ně
  7. Získání maximálního efektu z výběrového řízení
  8. Principy vyhodnocení pohovoru
  9. Praktický nácvik
 • Další kombinační metody
  1. Dotazníky a testy
  2. Psychodiagnostika
  3. Životopis a biografické údaje
  4. Motivační dopis
  5. Reference
 • Behaviorální interview
  1. Specifika behaviorální interview
  2. Výhody
  3. Nástroje a techniky
  4. Prověření reálného chování uchazeče
  5. Vyhodnocení odpovědí a reakcí uchazečů
  6. Postupy k získání spolehlivých výstupů interview
  7. Důvody k preferenci BI
 • Praktické cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj (PERS3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ComGate, a.s., Michaela S.
Personální výběr ( PERS2)
"Ze školení si odnesu spoustu informací, které jsou užitečné a mohu je v praxi použít."
Masarykova univerzita, Lenka K.
Personální výběr ( PERS2)
"Velká spokojenost. Mnoho praktických řešení mých "problematických" situací, ne pouze teorie, ale hodně konkrétních příkladů."
LIKOV s.r.o., Petra R.
Personální výběr ( PERS2)
"Naprostá spokojenost. Paní Součková je velmi příjemná lektorka a obsah kurzu se maximálně snažila přizpůsobit potřebám školeného.Efektivně využitý čas a potřebné informace. Děkuji. "