Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců (PERS15)

Personalistika a psychologie, Personální management

Chcete se konkrétně dozvědět, jaký má tolik opěvovaná motivace vliv na výkon vašich zaměstnanců? Chcete dostat do rukou „klíč“ k účinné motivaci? Chcete si v praxi vyzkoušet změnu pohledu na význam firemní kultury?
Pokud třikrát ano, tak to vše bude náplní našeho praktického workshopu a navíc si sami porovnáte účinky finanční a nefinanční motivace a jejich dopady na výkon různých typů zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Motivace
  1. Co motivuje jednoho, demotivuje druhého
  2. Mapa pro zorientování
 • Určení konkrétních typů motivace
  1. Vlastní případová studie - vlastní zaměstnanci
 • Firemní kultura vs. motivace jedince
  1. Motivační systém
  2. Motivace jedince jako součást motivačního systému
 • Tipy na práci s motivací
  1. Vysoce nákladový přístup (benefity)
  2. Nízkorozpočtový přístup
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor (PERS11)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Rostislav G.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Poznatky ze školení uplatním v praxi co nejdříve. Věřím v úspěšné zavedení do praxe."
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Petra H.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Byla jsem velmi spokojená! Nemám výhrad. Děkuju :)"
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Lenka E.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Ze školení Motivace a vedení zaměstnanců a Prezentační dovednosti si odnáším velmi dobrý pocit a informace, které se mi budou hodit. Školení byla perfektně zvládnutá, praktické části byly velmi přínosné, práce školitelů byla odvedena na 100%. Velké díky. "
KiK textil a Non-Food spol. s r.o., Veronika K.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Oceňuji odbornost lektorky, celé školení pro mne bylo přínosem a i pro mou praxi."
CALEDON textile s.r.o., Miroslav N.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Školení přesně naplnilo mé očekávání.Formou cvičení byla procvičena teorie, která byla převedena i do praxe."
Pittsburgh Corning CR, s.r.o., Miroslav P.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Výborná atmosféra, profesionální přístup."
Hitachi Cable Europe, s.r.o., Jitka N.
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců ( PERS15)
"Školení se mi líbilo, neměnila bych. Nejvíce mě zaujaly cvičné situace a rozbory."