Vedení obtížných pracovních rozhovorů (PERS17)

Personalistika a psychologie, Personální management

Každý vedoucí pracovník nebo personalista se někdy dostal do situace, kdy byl nucen vést nepříjemné pracovní rozhovory. V současné době je potřeba se připravit na to, že tyto, jak pro vedoucího pracovníka, tak podřízeného, mohou být častější, s větším počtem pracovníků, a o to více je potřeba se na ně připravit.
Náš jednodenní kurz Vás provede procesem vedení nepříjemných či obtížných pracovních rozhovorů od uvědomění si cílů takového rozhovoru, až po pravidla, jak si sám pro sebe uskutečněný pracovní rozhovor zanalyzovat.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Cíle obtížných pracovních rozhovorů
  1. Jak si nastavit cíle pracovních rozhovorů
  2. Sladění cílů vedoucího rozhovoru a firmy, kterou reprezentuje
  3. Cíle konkrétních pracovních rozhovorů
 • Komunikační dovednosti
  1. Naslouchání
  2. Kladení otázek
  3. Práce s emocemi a neverbální komunikací
 • Styly řízení pracovních rozhovorů
  1. Typologie stylů řízení
  2. Jak posilovat slabé stránky daného stylu vedení pro obtížné rozhovory
 • Příprava a vedení rozhovoru
  1. Na co vše se připravit
  2. Jak nastavit taktiku i atmosféru
  3. Struktura rozhovoru
  4. Typologie podřízených
  5. Vedení samotného rozhovoru
 • Typy obtížných rozhovorů včetně ukázek a rozborů
  1. Propouštění pro nadbytečnost
  2. Snižování úvazku
  3. Mimořádná dovolená
  4. Překážky v práci
  5. Neomluvená absence
  6. Snížený pracovní výkon
  7. Nedodržování pracovní kázně
  8. Další typy obtížných rozhovorů
 • Auto analýza uskutečněného pracovního rozhovoru
 • Závěrečné shrnutí, typy a triky
Předpokládané znalosti:
Kurz je určen pro vedoucí pracovníky na všech úrovních a zaměstnance personálního oddělení
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)