Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců (PERS9)

Personalistika a psychologie, Talent management

Kurz zaměřený na analýzu a rozvoj potenciálu Vašich zaměstnanců Vám poskytne odpověď na velmi zásadní otázky v oblasti personálního rozvoje, a také jakým způsobem může rozvoj potenciálu zaměstnanců pozitivně ovlivnit celou prosperitu společnosti. Dozvíte se informace týkající se klíčových témat rozvoje a to: problematika, realizace, vyhodnocení Development Centra, dále metody, způsoby, vyhodnocení, využití analýzy rozvojových potřeb zaměstnanců a v neposlední řadě konkrétní formy rozvojových aktivit, jejich stanovení, vyhodnocení v souvislosti s nastavenými cíli. Nezbytnou částí kurzu jsou tematické modelové situace a praktická cvičení, která upevní a ujasní získané informace.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Development Centrum (DC)
  1. Assessment Centrum vs. Development Centrum
  2. Využití principů AC v personálním rozvoji
  3. Specifika DC z pohledu personalistů
  4. Specifika DC z pohledu účastníků
  5. Příprava designu a realizace DC
  6. Zpracování záznamů chování účastníků
  7. Vyhodnocení a interpretace výsledků
  8. Problematika porovnávání jednotlivých výkonů
  9. Poskytování zpětné vazby z DC
  10. Navazující činnosti
 • Modelové situace
 • Analýza rozvojových potřeb zaměstnanců
  1. Zjištění skutečných potřeb
  2. Určení způsobu rozvoje osobního potenciálu
  3. Forma rozvoje v návaznosti na cíl
  4. Nastavení rozvojových aktivit v souladu s firemní strategií
  5. Projevy výsledného efektu
  6. Následná podpora
  7. Vyhodnocení efektivity rozvoje v souvislosti s produktivitou práce
  8. Vyhodnocení efektivity z pohledu nadřízeného
  9. Vyhodnocení dopadů rozvoje na profit společnosti
 • Modelové situace
 • Výběr rozvojové aktivity
  1. Výběr rozvojového programu, formy, aktivity
  2. Klíčová kriteria výběru
  3. Konkrétní účinné metody rozvoje
  4. Výhody a nevýhody jednotlivých metod
  5. Netradiční rozvojové metody
  6. Stanovení cílů
  7. Tvorba koncepce rozvoje
  8. Výběr konkrétních aktivit
  9. Rozvoj individuální a týmový
  10. Specifická aktivita - teambuilding
  11. Praktický nácvik
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Assessment centrum – kompletní diagnostický nástroj (PERS3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

TRIDAS s.r.o., Eva Š.
Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců ( PERS9)
"nic mi nechybělo"