Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor (PERS11)

Personalistika a psychologie, Personální management

Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem.
Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod.
Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho součástí je několik modelových situací. Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit atmosféru na pracovišti, lépe pracovat s potenciálem svých zaměstnanců a přecházet konfliktním situacím.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pracovní motivace
  1. Vymezení pracovní motivace
  2. Druhy pracovní motivace
  3. Motivační nástroje a jejich využití
  4. Emoce, aspirace, frustrace
  5. Úskalí využívání kontrolních mechanismů
 • Podávání zpětné vazby
  1. Význam a účel zpětné vazby
  2. Zpětná vazba versus hodnocení
  3. Principy poskytování zpětné vazby
  4. Efekty způsobené zpětnou vazbou
  5. Praktikování zpětné vazby
 • Vedení evaluačního rozhovoru
  1. Význam a účel evaluačního rozhovoru
  2. Dovednost naslouchat během rozhovoru
  3. Práce s odmítnutím a odporem
  4. Posilování kompetencí zaměstnance
  5. Modelové situace
 • Praktická cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Veronika Č.
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor ( PERS11)
"Školení bylo přínosem, paní lektorka má potřebné znalosti a dokáže je předat dál."
Ministerstvo vnitra, Hana K.
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor ( PERS11)
"Kurz byl výborný, lektorka velmi fundovaná."