Adaptační proces nového zaměstnance (PERS12)

Personalistika a psychologie, Personální management

Adaptační proces nového zaměstnance má velmi významný vliv na výkonnost, loajálnost, efektivitu práce, jeho setrvání ve společnosti, a tím prosperitu a stabilitu celé organizace. V průběhu kurzu se personalisté, manažeři, ředitelé i majitelé společnosti seznámí se zásadními informacemi z oblasti adaptace nového pracovníka, jeho rychlé seznámení s celou společností, jeho podílu na hodnotách firmy, zahájení práce, vytvoření jeho sounáležitosti s pracovní pozicí, kolegy, nadřízenými i strategickým cílem firmy. Kurz je doplněn řadou praktických případů a modelových situací, které přispějí k vytvoření uceleného pojetí této oblasti.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Adaptace
  1. Psychologické aspekty adaptace
  2. První kroky nového zaměstnance
  3. Optimální rychlost a rozsah adaptace
  4. Klíčové faktory - nápň práce, pravidla a vztahy
  5. Dopad prvního dojmu na další působení zaměstnance
  6. Zajištění efektivity adaptace v souvislosti s náklady a zisky
  7. Nezbytné zákonitosti adaptačního procesu
  8. Případové studie
 • Sounáležitost zaměstnance
  1. S pracovní rolí
  2. S organizací
  3. "Psychologická smlouva"
  4. Její vliv na výkonnost a kompetence
  5. Její vliv na odpovědnost a chování
  6. Zhodnocení míry sounáležitosti v různých aspektech
  7. Posilování loajality vůči organizaci
  8. Ekonomické dopady rozdílného stupně sounáležitosti
  9. Výskyt poškozujícího chování a práce s touto okolností
 • Modelové situace
 • Diskuze, závěr, shrnutí
Doporučený předchozí kurz:
Personální výběr (PERS2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)