Fluktuace zaměstnanců (PERS13)

Personalistika a psychologie, Personální management

Kurz se zabývá jedním z významných problémů každé firmy , fluktuací zaměstnanců. Tento problem řeší nejen personalisté a manažeři, ale i členové pracovních týmů. Obzvlášť, když se jedná o kvalitní, výkonné a zaučené zaměstnance. Cílem kurzu je seznámení účastníků s celou problematikou fluktuace, jejich negativních dopadů, opatřeními minimalizující nežádoucí fluktuaci, oblastí řízené fluktuace a nejčastějšími motivy, které vedou k odchodu klíčových zaměstnanců. Současně získají účastníci správný model propouštěcího rozhovoru, výhody správně zvládnutého odchodu zaměstnance i možné negativní dopady v případě opačném.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Fluktuace
  1. Problematika fluktuace zaměstnanců
  2. Fluktuace z hlediska segmentu trhu
  3. Fluktuace napříč pozicemi v rámci jednoho oboru
  4. Specifické skupiny zaměstnanců
  5. Pracovní příležitosti na trhu práce vs. v rámci společnosti
  6. Nejčastější motivy k odchodu
  7. Důležité prediktory stability
  8. Přínosná míra fluktuace
  9. Postupy pro zmírnění fluktuace
  10. Postupy pro udržení klíčových pracovníků
  11. Indikátory záměru odchodu z firmy
  12. Možnosti změny postoje zaměstnance
  13. Přínos odchodu zaměstnance
 • Propouštěcí rozhovor
  1. Význam korektního propuštění
  2. Propouštění v širším kontextu
  3. Image společnosti a společenská odpovědnost
  4. Bývalý zaměstnanec a dobré jméno společnosti
  5. Náležitosti propouštěcího rozhovoru
  6. Příprava a struktura rozhovoru
  7. Práce s emocemi na obou stranách
  8. Kroky ke zmírnění negativního dopadu na zaměstnance
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Adaptační proces nového zaměstnance (PERS12)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Weekamp Doors s.r.o., Lenka H.
Fluktuace zaměstnanců  ( PERS13)
"Maximální spokojenost, už druhé absolvované školení a obě mi přinesla jak nové poznatky tak potvrdila moje informace."