Fluktuace zaměstnanců (PERS13)

Personalistika a psychologie, Personální management

Kurz se zabývá jedním z významných problémů každé firmy , fluktuací zaměstnanců. Tento problém řeší nejen personalisté a manažeři, ale i členové pracovních týmů. Obzvlášť, když se jedná o kvalitní, výkonné a zaučené zaměstnance.
Cílem kurzu je seznámení účastníků s celou problematikou fluktuace, jejich negativních dopadů, opatřeními minimalizující nežádoucí fluktuaci, oblastí řízené fluktuace a nejčastějšími motivy, které vedou k odchodu klíčových zaměstnanců. Současně získají účastníci správný model propouštěcího rozhovoru, výhody správně zvládnutého odchodu zaměstnance i možné negativní dopady v případě opačném.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Fluktuace
  1. Problematika fluktuace zaměstnanců
  2. Fluktuace z hlediska segmentu trhu
  3. Fluktuace napříč pozicemi v rámci jednoho oboru
  4. Specifické skupiny zaměstnanců
  5. Pracovní příležitosti na trhu práce vs. v rámci společnosti
  6. Nejčastější motivy k odchodu
  7. Důležité prediktory stability
  8. Přínosná míra fluktuace
  9. Postupy pro zmírnění fluktuace
  10. Postupy pro udržení klíčových pracovníků
  11. Indikátory záměru odchodu z firmy
  12. Možnosti změny postoje zaměstnance
  13. Přínos odchodu zaměstnance
 • Propouštěcí rozhovor
  1. Význam korektního propuštění
  2. Propouštění v širším kontextu
  3. Image společnosti a společenská odpovědnost
  4. Bývalý zaměstnanec a dobré jméno společnosti
  5. Náležitosti propouštěcího rozhovoru
  6. Příprava a struktura rozhovoru
  7. Práce s emocemi na obou stranách
  8. Kroky ke zmírnění negativního dopadu na zaměstnance
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Adaptační proces nového zaměstnance (PERS12)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Weekamp Doors s.r.o., Lenka H.
Fluktuace zaměstnanců  ( PERS13)
"Maximální spokojenost, už druhé absolvované školení a obě mi přinesla jak nové poznatky tak potvrdila moje informace."