Fluktuace zaměstnanců (PERS13)

Personalistika a psychologie

Kurz se zabývá jedním z významných problémů každé firmy , fluktuací zaměstnanců. Tento problem řeší nejen personalisté a manažeři, ale i členové pracovních týmů. Obzvlášť, když se jedná o kvalitní, výkonné a zaučené zaměstnance. Cílem kurzu je seznámení účastníků s celou problematikou fluktuace, jejich negativních dopadů, opatřeními minimalizující nežádoucí fluktuaci, oblastí řízené fluktuace a nejčastějšími motivy, které vedou k odchodu klíčových zaměstnanců. Současně získají účastníci správný model propouštěcího rozhovoru, výhody správně zvládnutého odchodu zaměstnance i možné negativní dopady v případě opačném.

Lokalita, termín kurzuBrno
16.2. - 16. 2. 2018
Objednat
16.3. - 16. 3. 2018
Objednat
Praha
7.2. - 7. 2. 2018
Objednat
7.3. - 7. 3. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Fluktuace
  1. Problematika fluktuace zaměstnanců
  2. Fluktuace z hlediska segmentu trhu
  3. Fluktuace napříč pozicemi v rámci jednoho oboru
  4. Specifické skupiny zaměstnanců
  5. Pracovní příležitosti na trhu práce vs. v rámci společnosti
  6. Nejčastější motivy k odchodu
  7. Důležité prediktory stability
  8. Přínosná míra fluktuace
  9. Postupy pro zmírnění fluktuace
  10. Postupy pro udržení klíčových pracovníků
  11. Indikátory záměru odchodu z firmy
  12. Možnosti změny postoje zaměstnance
  13. Přínos odchodu zaměstnance
 • Propouštěcí rozhovor
  1. Význam korektního propuštění
  2. Propouštění v širším kontextu
  3. Image společnosti a společenská odpovědnost
  4. Bývalý zaměstnanec a dobré jméno společnosti
  5. Náležitosti propouštěcího rozhovoru
  6. Příprava a struktura rozhovoru
  7. Práce s emocemi na obou stranách
  8. Kroky ke zmírnění negativního dopadu na zaměstnance
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Adaptační proces nového zaměstnance (PERS12)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
3 600,00 Kč (4 356,00 Kč včetně 21% DPH)