Rozvoj prezentačních dovedností (PZD2)

Prezentační dovednosti, Prezentační dovednosti

Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s emocemi při prezentaci vlastní osoby, myšlenky, produktu apod. Dozvíte se, jak lépe pracovat s publikem, tj. maximalizovat pozornost a zanechat skvělý dojem. Absolventi tohoto kurzu jsou rovněž schopni předcházet kritickým situacím, zvýšit „zapamatovatelnost“ a přesvědčivost sdělení. Kurz je určen manažerům, obchodním zástupcům, lektorům a dalším profesím, jejichž úspěch závisí na schopnosti přesvědčit.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Prezentační vstup - trénink
  1. Improvizační projev na obecné téma
 • Průběh prezentace
  1. Strukturování projevu (emociální a racionální stránka projevu)
  2. Cíl prezentace, nosná myšlenka prezentace
  3. První dojem
  4. Poutavý úvod prezentace
  5. Jádro prezentace – klíčové myšlenky prezentace
  6. Závěr prezentace
  7. Poslední dojem zůstává
 • Využití příběhu v prezentaci
  1. Příběh v prezentaci, vhodnost praktického využití
  2. Působivost příběhu v prezentaci
  3. Práce se strukturou, dynamikou, poselstvím v příběhu
  4. Humor v příběhu prezentace
  5. Tvorba vlastního příběhu a použití v prezentaci
 • Vlastní prezentační vstup - trénink
  1. Projev na vlastní téma
  2. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Práce s publikem
  1. Kdo je můj posluchač, motivace a očekávání posluchačů
  2. Charakteristika posluchačů
  3. Navázání kontaktu s publikem a udržení jejich pozornosti
  4. Různé typy publika a práce s nimi
 • Zvládání obtížných situací
  1. Předcházení krizovým okamžikům
  2. Zvládání obtížných otázek, námitek
  3. Pasivita a nezájem publika
  4. Vyrušování, nesouhlas a rozladěnost posluchačů
 • Využití audiovizuálních pomůcek
  1. Různé formy pomůcek a jejich účel
  2. Účinné kombinace
  3. Výhody a nevýhody
  4. Čeho se vyvarovat v praxi – tipy pro dobrou praxi
 • Vlastní prezentační vstup – video trénink
  1. Příprava vlastního projevu – téma připravené předem
  2. Kompozice veřejného vystoupení
  3. Vlastní přednes před skupinou
  4. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Základy prezentace (PZD1)
Doporučený následný kurz:
Interaktivní cílená prezentace (PZD3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Autoset Centrum ČR plus s.r.o., Martin L.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Můj dojem ze školení je perfektní, zaujala mě tématika volání klientovi."
Ministerstvo zemědělství, Milada K.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Jsem velmi spokojená. Základní věci které jsem si uvědomila budu aplikovat v praxi. "
Ministerstvo zemědělství, Marek B.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Velice pozitivní, příjemná atmosféra kurzu. "
Ministerstvo zemědělství, Antonie N.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Kurz byl velice pozitivní. Lektorka měla zájem o názory zúčastněných a jejich potřeby. "
Metaldyne Oslavany, spol. s r.o., Zbyněk P.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Děkuji paní lektorce Topolářové za pohodovou a přátelskou atmosféru, která provázela nás všechny po celou dobu kurzu, za její profesionální přístup i za cenné rady a připomínky, týkající se zlepšování prezentačních dovedností. Každý z účastníků kurzu se máme v čem zlepšovat. Děkuji i vedení společnosti ict PRO a těším se někdy v budoucnu na absolvování některého z Vašich dalších kurzů."