Rozvoj prezentačních dovedností (PZD2)

Prezentační dovednosti

Kurz rozvoj prezentačních dovedností je určen k interaktivnímu prohloubení prezentačních dovedností, nácviku rétoriky a neverbální komunikace při projevu. V rámci školení si účastníci dále osvojí práci s jazkykovými prostředky umocňujícími efekt prezentace, zvládání obtížných situací při prezentacích. V průběhu kurzu si účastníci umocní získané poznatky vlastními prezentacemi, doplněnými zpětnou vazbou lektora i posluchačů.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
7.3. - 8. 3. 2019
Objednat
Praha
4.2. - 5. 2. 2019
Objednat
4.3. - 5. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rekapitulace základů prezentace
  1. Cíle prezentace
  2. Charakteristika a skupiny posluchačů
  3. Základy typologie osobnosti
 • Průběh prezentace
  1. Význam úvodu
  2. Jádro - využití myšlenkových map
  3. Závěr - poslední šance
 • Řeč a technika mluveného projevu
  1. Základy rétoriky
  2. Rétorická cvičení
  3. Dýchání a práce s hlasem
  4. Mluvní tempo, výslovnost
 • Rychlý průvodce řečí těla
  1. Cvičení
 • Výběr vhodných jazykových prostředků
  1. Navázání kontaktu s posluchači a udržení jejich pozornosti
  2. Jazykové prostředky zvyšující účinnost projevu
  3. Specifikum v podobě otázek
  4. Past ve formě ustálených frází
 • Využití audiovizuálních pomůcek
  1. Různé formy pomůcek a jejich účel
  2. Efektivní kombinace
  3. Výhody a nevýhody
 • Krátký vlastní projev - improvizace
 • Formy přednesu
  1. Od improvizace po čtení projevu
  2. Zlatá pravidla prezentace
  3. Nejčastější chyby
 • Zvládání nestandardních situací
  1. Vhodné reakce na dotazy a námitky
  2. Předcházení krizovým okamžikům
  3. Různorodost skupiny posluchačů
  4. Rozladěnost a nezájem posluchačů
  5. Práce s konfliktním posluchačem
 • Tréma a její zvládnutí
  1. Způsoby zvládnutí trémy
  2. Metoda 4 vět pro pozitivní přístup
 • Praktický nácvik
  1. Vlastní cílená prezentace
 • Zpětná vazba
  1. Zásady poskytování zpětné vazby
  2. Poskytnutí konkrétní zpětné vazby
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Základy prezentace (PZD1)
Doporučený následný kurz:
Interaktivní cílená prezentace (PZD3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo zemědělství, Milada K.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Jsem velmi spokojená. Základní věci které jsem si uvědomila budu aplikovat v praxi. "
Ministerstvo zemědělství, Marek B.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Velice pozitivní, příjemná atmosféra kurzu. "
Ministerstvo zemědělství, Antonie N.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Kurz byl velice pozitivní. Lektorka měla zájem o názory zúčastněných a jejich potřeby. "
Metaldyne Oslavany, spol. s r.o., Zbyněk P.
Rozvoj prezentačních dovedností ( PZD2)
"Děkuji paní lektorce Topolářové za pohodovou a přátelskou atmosféru, která provázela nás všechny po celou dobu kurzu, za její profesionální přístup i za cenné rady a připomínky, týkající se zlepšování prezentačních dovedností. Každý z účastníků kurzu se máme v čem zlepšovat. Děkuji i vedení společnosti ict PRO a těším se někdy v budoucnu na absolvování některého z Vašich dalších kurzů."