Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek (PZD4)

Prezentační dovednosti, Prezentační dovednosti

Interaktivní kurz, ve kterém se účastníci nejen dozví informace o prostředcích a pomůckách vhodných k prezentaci, jejich korektním využívání a kombinaci, ale také zásady pro účinnou prezentaci, práci s posluchači a pravidla pro správnou přípravu a průběh prezentace s využitím prostředků. Formou mnoha cvičení, přípravy vlastních projevů a jejich odprezentování, tyto získané poznatky upevní.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Prezentace
  1. Efektivní prezentace
  2. Stanovení cíle prezentace
  3. Faktory ovlivňující úspěšnost prezentace
  4. Typy prezentací
  5. Prezentační desatero
 • Práce s posluchači
  1. Blesková analýza cílové skupiny
  2. Přizpůsobení cíle skupině
  3. Skupiny posluchačů
  4. Různorodost skupiny
 • Průběh prezentace
  1. Příprava koncepce
  2. Struktura informací a argumentů
  3. Menu a rámec prezentace
  4. Plánování a kontrola času
  5. Emocionální rovina
  6. Zahájení prezentace - první dojem
  7. Upoutání pozornosti
  8. Pravidla pro spolehlivý průběh
  9. Závěr prezentace
 • Prezentační prostředky a pomůcky
  1. Druhy medií
  2. Vhodná kombinace prostředků
  3. Volba media a jeho změna
  4. Výhody a nevýhody pomůcek pro prezentaci
 • Vizualizace
  1. Význam a proces vizualizace
  2. Mozkové hemisféry
  3. Pravidlo tří P
  4. Pravidla vizuálního ztvárnění
 • Základní prostředky vizualizace
  1. Tabulky - s textem, čísly
  2. Seznamy
  3. Grafy a jejich příprava
  4. Strukturní schémata a práce s nimi
  5. Symboly, karikatury
  6. Karikatury
  7. Předvádění a vzorky
  8. Text a písmo
  9. Čáry, plochy, tvary, barvy
  10. Obrázky, diapozitivy
  11. Flipchart
  12. Multimedia a film
 • Vlastní krátká prezentace s vhodnou kombinací prostředků
 • Grafika na PC
  1. Export prezentace
  2. Převod prezentace do videosouboru
  3. Zveřenění prezentace na webu
  4. Samospustitelná prezentace
  5. Vytvoření podkladů k vlastnímu projevu
 • Korektní používání medií a techniky
  1. Rozmístění prostředků
  2. Organizace práce s pomůckami
  3. Písemné materiály
  4. Technické bariery při prezentaci
 • Osobnost prezentujícího
  1. Reakce na otázky a námitky
  2. Předcházení rušivých faktorů
  3. Příprava krizového scénáře
 • Vlastní prezentace s využitím pomůcek
  1. Vlastní projev
 • Zpětná vazba
  1. Využití zpětné vazby
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Interaktivní cílená prezentace (PZD3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)