Prezi - tvorba moderních, dynamických a efektivních prezentací (PREZI)

Prezentační dovednosti, Nástroje pro prezentaci

Program Prezi je cloudový nástroj určený pro tvorbu prezentací v podstatě jakéhokoliv obsahu. Oproti standardně používanému Powerpointu netvoří prezentaci jednotlivé snímky, ale celý obsah se nachází na jedné ploše, kam uživatel zaznamenává své poznatky do myšlenkové mapy. Na kurzu se účastníci naučí prakticky využívat online nástroje Prezi, využívat 3D prvky, pŘetvářet powepoitnovou prezentaci do Prezi a také si vyzkouší vytvořit vlastní moderní prezentaci.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod - představení nástroje
 • Výhody a nevýhody použití
 • Rozdíly oproti MS PowerPoint
 • Funkcionalita prezentačního nástroje Prezi
 • Tvorba přesvědčivé prezentace
  1. nadpis a práce s textem
  2. vkládání tvarů a vlastní kreslení
  3. vkládání obrázků, tabulek a dalších objektů
  4. seskupování objektů, zoomování, nastavení "cesty" prezentace
  5. vkládání videa a zvukové stopy
  6. efekty
 • Vkládání a úprava PowerPointových prezentací
 • Sdílení, ukládání a editování prezentace
 • Možnosti exportu a velikost prezentace
 • Moderní prezentace jinak
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)