Rétorika (PZD6)

Prezentační dovednosti

Účastníci kurzu se dozví zajímavé informace z oblasti rétoriky, která je v současnosti opomíjena. Zdokonalí si formou mnoha různých cvičení techniku mluveného projevu, využívání vhodných jazykových prostředků a proniknou do světa řeči těla, která tvoří podstatnou část našeho každodenního projevu a nejen teoreticky proniknou do základů technik zvládání trémy.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.1. - 8. 1. 2019
Objednat
4.2. - 5. 2. 2019
Objednat
Praha
14.1. - 15. 1. 2019
Objednat
11.2. - 12. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rétorika
  1. Charakteristika a význam
  2. Řeč - mluvená, psaná
  3. Řeč a současnost
  4. Historický vývoj rétoriky
 • Technika mluveného projevu
  1. Dýchání a tvoření hlasu
  2. Výslovnost
  3. Slovní zásoba
  4. Mluvní tempo, frázování
  5. Rétorická cvičení
 • Druhy řečnických projevů
  1. Řečnické projevy a rozdíly mezi nimi
  2. Vlastní projev - improvizace
  3. Zpětná vazba
 • Průvodce řečí těla
  1. Složky neverbální komunikace
  2. Zásady úspěšné řeči těla
  3. Cvičení
 • Výběr vhodných jazykových prostředků
  1. Navázání kontaktu
  2. Udržení pozornosti publika
  3. Jazykové prostředky zvyšující účinnost projevu
  4. Otázka
  5. Ustálené fráze
  6. Cvičení
 • Příprava projevu
  1. První dojem
  2. Úvod
  3. Jádro - využití myšlenkových map
  4. Závěr - účelné ukončení projevu
  5. Emocionální a racionální stránka projevu
 • Formy přednesu
  1. Od improvizace po čtení
  2. Pravidla úspěšného projevu
  3. Humor a jeho aplikace
  4. Síla přesvědčivosti
  5. Co očekává publikum
  6. Řečncká pravidla
 • Zvládnutí trémy a strachu
  1. Zvládání trémy
  2. Pohybové a dýchací aktivity
  3. Přerámování myšlenek
  4. Strach z publika
 • Praktický nácvik
  1. Příprava projevu
  2. Vlastní přednes
 • Zpětná vazba
  1. Poskytnutí zpětné vazby
  2. Využití zpětné vazby
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Interaktivní cílená prezentace (PZD3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Shopen Group s.r.o., Roman K.
Rétorika ( PZD6)
"Velmi přínosné pro osobní i pracovní život."
SMALT BRNO, spol. s r.o., Miloš C.
Rétorika ( PZD6)
"Výborný a profesionální projev a celé školení."