Rétorika (PZD6)

Prezentační dovednosti, Rétorika

Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s vlastním mluveným projevem. Pomůžeme Vám zdokonalit vyjadřovací a přesvědčovací schopnosti, lépe komunikovat vlastní myšlenky a zvládat stresové situace. Kurz je určen pro všechny profese, jejichž úspěch je postaven na komunikaci a schopnosti využít maximálně „sílu“ mluveného slova.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rétorika a technika řeči
  1. Tři typy dýchání
  2. Modulace řeči (frázování, intonace, větný akcent)
  3. Dechová cvičení
  4. Tvoření hlasu – fonace (artikulace, jazykolamy, výslovnost, hlasová ohebnost)
  5. Praktický nácvik rétorických cvičení, dechových cvičení
 • Překonávání trémy a stresu
  1. Zvládání trémy a obav z projevu
  2. Pohybové a dýchací aktivity
  3. Relaxační postupy
  4. Techniky jógy
  5. Praktický nácvik jednotlivých technik
  6. Pozitivní myšlení – přerámování myšlenek
 • Druhy řečnických projevů
  1. Řečnické projevy a rozdíly mezi nimi
 • Průvodce řečí těla
  1. Složky neverbální komunikace (gesta, mimika, práce s prostorem, práce s časem…)
  2. Zásady úspěšné řeči těla a její využití v praxi
  3. Praktický nácvik, modelové situace
 • Improvizace
  1. Improvizace - principy
  2. Tvorba Improvizačního projevu
  3. Vnímání ostatních a vnímání sebe sama
  4. Komunikační status
  5. Pozornost, aktivní naslouchání
  6. Praktický nácvik improvizace
 • Příprava a struktura projevu
  1. Strukturování projevu (emociální a racionální stránka projevu)
  2. Cíl a nosná myšlenka projevu
  3. Příprava projevu
  4. První dojem
  5. Poutavý úvod projevu
  6. Klíčové myšlenky projevu
  7. Závěr a poslední dojem projevu
 • Formy přednesu
  1. Pravidla úspěšného projevu
  2. Humor a jeho aplikace v praxi
  3. Síla přesvědčivosti projevu
  4. Publikum a cílová skupina posluchačů
  5. Řečnická pravidla
 • Tvorba vlastního projevu - trénink
  1. Příprava vlastního projevu
  2. Kompozice veřejného vystoupení
  3. Vlastní přednes před skupinou
  4. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Interaktivní cílená prezentace (PZD3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Středočeský kraj, Gabriela P.
Rétorika ( PZD6)
"Děkujeme mnohokrát, vše v naprosté dokonalosti."
Bohemia Interactive a.s., Petr B.
Rétorika ( PZD6)
"Školení mě velmi bavilo, paní lektorka uměla velmi dobře a rychle odhadnout oblasti, na které se zaměřit a výborně věci podat. Neměnil bych nic, snad jen délku školení - měl jsem jednodenní individuální a myslím, že i při pětidenním bychom stále měli co řešit... :) Velkým přínosem bylo upozornění na chyby, které dělám při prezentaci a rady jak jim předcházet či jak je zmenšit. Díky paní lektorce za skvělé školení! "
Sberbank CZ, a.s., Jaroslav B.
Rétorika ( PZD6)
"Velmi zajímavé školení, hodně praktických ukázek cvičení. Celé školení bylo zábavnou formou a mohu jen doporučit."
INESAN, s.r.o., Ivan J.
Rétorika ( PZD6)
"Lektorka dobře připravená, zvládla reagovat na různé situace. Zaujal mě vliv procvičené mimiky na výkon, zpětná vazba a vědomé dýchání. "
INESAN, s.r.o., Petr O.
Rétorika ( PZD6)
"Dojem pozitivní, erudice spojená s příjemným přístupem ke klientům."
Helix International s.r.o., Markéta M.
Rétorika ( PZD6)
"Bylo to opravdu perfektní, jsem nadšená,Každý výukový blok mě bavil. "
Helix International s.r.o., Jan N.
Rétorika ( PZD6)
"Naprosté nadšení a předčení mých očekávání!"
Solitea Česká republika, a.s., Šárka N.
Rétorika ( PZD6)
"Pozitivní. Hodně praktických ukázek, cvičení."
Shopen Group s.r.o., Roman K.
Rétorika ( PZD6)
"Velmi přínosné pro osobní i pracovní život."
SMALT BRNO, spol. s r.o., Ota F.
Rétorika ( PZD6)
"Spousta užitečných informací k zamyšlení."
SMALT BRNO, spol. s r.o., Miloš C.
Rétorika ( PZD6)
"Výborný a profesionální projev a celé školení."