Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu (OSEQ)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Zvyšte svou schopnost koncentrace, řešení problémů a činit snadněji důležitá rozhodnutí. Tento kurz Vám pomůže dosahovat lepších výsledků v práci či podnikání, a zároveň omezit rizika vzniku chronických onemocnění (cukrovka, obezita, zažívací potíže, Alzheimerova choroba, předčasné stárnutí), jejichž spouštěčem je právě dlouhodobý stres. Rovněž Vám pomůžeme zbavit se psychologických bariér, které nás stresují, jež jsme si zároveň sami vytvořili a „držíme“ se jich, aniž by to mělo racionální zdůvodnění. Pozitivní účinky snížení stresu prokazují jak nezávislé klinické studie, tak kladné zkušenosti našich klientů. Cítíte se vyčerpaní, podráždění a myslíte si, že Váš profesní či soukromý život stagnuje či se dokonce dostal do slepé uličky? Tento kurz Vám pomůže objevit nové možnosti!

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebepoznání
  1. Zvyšování povědomí o automatických myšlenkách v různých situacích
  2. Včasné varovné signály organismu
  3. Role zvyšování vnímavosti a mindfulness
  4. Komunikační uvolnění zátěže
  5. Snížení četnosti výskytu napětí a jeho intenzity
 • Vyvažování životní energie
  1. Individuální vyhodnocení energetické bilance
  2. Zvyšování úrovně subjektivně vnímané energetizace
 • Stres management
  1. Fungování mozku ve stresové situaci a fyziologické reakce na stres
  2. Symptomy stresu
  3. Řízení stresu souvisejícího s prací
  4. Dopady chronického stresu na zdraví
  5. Stresové adaptogeny
  6. Koncept pozitivního stresu
  7. Adaptace na stres a řízení stresorů
 • Emoce a jejich zvládání
  1. Techniky pro eliminaci emočních bloků a napětí
  2. Způsoby pro udržení i zvýšení sebevědomí v zátěži
  3. Překonání iracionálních myšlenkových vzorců
  4. Snížení úrovně hněvu, zlosti, vzteku, strachu a úzkosti
 • Vytvoření prostoru pro relaxaci ve vašem životě
  1. Motivace pro změnu současného postoje k relaxaci
  2. Vytváření efektivních návyků pro relaxaci v zaměstnání
  3. Zavádění rutin do pracovního života
 • Vztahy a konflikty
  1. Vědomá všímavá komunikace
  2. Sociální vztahy a zvládání konfliktů
  3. Osobnostní odlišnost
  4. Přínosy a zdánlivě negativní dopady
  5. Využití osobnostní odlišnosti v budování a upevňování vztahů
 • Přenos do praxe
  1. Zpracování vlastní situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Osobnostní rozvoj (OSOS)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář, Jana D.
Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu ( OSEQ)
"Odnáším si ze školení velmi pozitivní dojem díky názorné komunikaci obsahu a příjemné malé skupině. Přínosem pro mne byla emoční mapa. "
Omya CZ s.r.o., Brno Office, Michal S.
Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu ( OSEQ)
"Tento kurz bude určitě přínosem pro spoustu lidí, pro mě obrovským. Těším se na uplatnění v praxi."