Procesní řízení (PROC1)

Projektové a procesní řízení, Procesní řízení

V rámci workshopu získáte přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů. Naučíte se principům zavádění procesního řízení tak, aby bylo efektivní a udržitelné s cílem zvýšení výkonnosti podnikových procesů a zvýšení kvality směrem k zákazníkovi. Workshop je orientován prakticky a představuje osvědčené myšlenkové a algoritmické postupy využívané v různých typech organizací

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základy procesního řízení
  1. Důvody pro implementaci procesního řízení
  2. Historický kontext řízení práce, jeho milníky
  3. Rozdíly mezi funkčním a procesním systémem řízení – konkrétní příklady z organizací
  4. BPM (Business process management)
  5. Strategický procesní rámec a cíle organizace
  6. Součásti procesního řízení a praktické zkušenosti s jejich realizací v praxi (modelování, implementace, analýza, optimalizace)
 • Procesní mapování
  1. Modelovací nástroje a standardy (UML, BPMN, DFD…) – mapování procesních objektů, stavů, věcných a časových událostí
  2. Součásti a úrovně procesního modelu
  3. Procesní mapa – praktické cvičení
  4. Procesní architektura (hlavní, řídící, podpůrné procesy)
  5. Procesní hierarchie (procesy, subprocesy)
  6. Hlavní atributy procesu
  7. Unifikace popisu pracovních postupů – praktické příklady
  8. Metoda Value stream mapping
 • Řízení procesů
  1. Role a kompetence v procesech (vlastník, zákazník, dodavatel, realizátor)
  2. Procesní zdroje (člověkohodiny, materiál, finance, další prostředky a zdroje)
  3. Požadované vstupy a předpoklady
  4. Produkty / Výstupy procesu
  5. Automatizace workflow
  6. Procesní metriky (KPI – key performance index), typy možných měřítek
  7. Monitoring a Forecasting
 • Optimalizace procesů
  1. Obvyklé chyby v procesech (duplicity, neurčenosti, ….)
  2. Ověření procesu, jeho průchodnosti, kapacit, časové náročnosti
  3. Nejčastější vady procesních měřítek
  4. Znaky vitálního procesu
  5. PDCA cyklus
  6. Štíhlý proces a jeho znaky
  7. Osm druhů plýtvání
  8. Úzká místa a využití teorie omezení pro zlepšování procesů
  9. Praktické nástroje pro řešení problémů (reporty A3, 8D, mapování kořenových příčin metodami 5Whys, Ishikawa chart apod.)
 • Modelové situace, praktické příklady
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
10 200,00 Kč (12 342,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ŠKODA AUTO a.s., Lenka F.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Velmi milé a přátelské prostředí "
ŠKODA AUTO a.s., Anna R.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Individuální přístup a začlenění našich dotazů do obsahu školení "
Casale Project a.s., Jana P.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Velmi oceňuji styl výuky"
Notino, s.r.o., Thuy Van F.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Moc dobré, moc se mi líbí vybrané věci, které jsou pro nás důležité a praktické"
Notino, s.r.o., Yuliya B.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Všechno bylo přínosem"
Notino, s.r.o., Veronika G.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Bylo to perfektní, včetně her a praktických ukázek"
Generali Česká pojišťovna a.s., Jitka N.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Přijemné vystupování a ochota lektora vyslechnout."
Generali Česká pojišťovna a.s., Barbora P.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Spousta interaktivních her, pochopení výkladu"
Generali Česká pojišťovna a.s., Jana S.
Procesní řízení  ( PROC1)
""
Generali Česká pojišťovna a.s., Hana M.
Procesní řízení  ( PROC1)
""
Česká správa sociálního zabezpečení, Petra L.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Kladně hodnotím interaktivní přístup lektora, diskuze nad příklady z vlastní zkušenosti."
UNIQA pojišťovna, a.s., Dominika K.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Velmi se mi líbily interaktivní části, školení bylo zajímavé. "
UNIQA pojišťovna, a.s., Maria O.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Kurz mi Vyhovoval, lektor reagoval na naše dotazy a snažil se přizpůsobit úroveň účastníkům, vše prezentoval srozumitelně."
ANTS spol. s.r.o., Marek D.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Příklady z praxe byly velmi zajímavé. Občas se mi zdálo, že lektor zbytečné odbočil od tématu. Celkově hodnotím kurz jako velmi přínosný."
STAND CZ spol. s r.o., Jan M.
Procesní řízení  ( PROC1)
"Na kursu mně zajímalo především modelování, což jsem se dozvěděl v potřebné míře, vč. doporučení modelovacích nástrojů. Celkově pro mě kurs měl trochu pomalejší tempo, asi bych ho shrnul do 2 dnů. Chápu ale, že jiným účastníkům může tempo vyhovovat. "