Strategie řešení konfliktů (KOM7)

Komunikace a asertivita, Argumentace a vyjednávání

Na tomto kurzu Vás naučíme univerzální techniky zvládání konfliktů, jež lze snadno aplikovat při komunikaci na pracovišti, s obchodními partnery, v osobním životě. Dozvíte se, jak lépe zvládat konfrontaci a pochopit druhou stranu, posílíte své neverbální i slovní dovednosti. Absolventi kurzu jsou schopni snáze zvládat konflikty, dosáhnout dohody a eliminovat negativní dopady „nedořešených“ konfliktů. Kurz je určen pro všechny, kteří cítí, že ve svém okolí mají konflikty s negativním dopadem na pracovní výkon, osobní vztahy apod. a kteří chtějí toto změnit k lepšímu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vymezení konfliktu, jeho průběh a možnosti jeho přerušení
  1. Konflikt, jeho formy a fáze průběhu
  2. Počáteční fáze konfliktu, emoce a přerušení
  3. Napětí v krátkém časovém úseku a přerušení
  4. Krizová fáze konfliktu, fáze jeho obnovy
  5. Postkonfliktní stav
 • Rozpoznávání varovných signálů před možným konfliktem
  1. Racionalita během konfliktu
  2. Emocionalita v konfliktní situaci
  3. Dispozice osobnosti pro zvládání konfliktu
  4. Všímavost vůči emocím
  5. Pozornost k potřebám
 • Povaha interpersonálního konfliktu
  1. Vymezení interpersonálního konfliktu
  2. Příčina, spouštěč konfliktu
  3. Přínosy interpersonálního konfliktu
  4. Negativní dopady konfliktu
  5. Krátkodobé a dlouhodobé konflikty
 • Komunikace v konfliktu
  1. Prevence konfliktu
  2. Styly jednání při řešení konfliktu
  3. Výběr stylu jednání
  4. Zvládání emocí u druhých
  5. Techniky deeskalace konfliktu
 • Přístupy k agresivnímu, pasivnímu a manipulativnímu jednání
  1. Odlišení pozice a zájmu
  2. Agresivní jednání
  3. Pasivní jednání
  4. Manipulativní jednání
  5. Konstruktivní přístupy
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Asertivita (KOM10)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Masarykova univerzita, Helena M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi pozitivní, terapeutické a přínostné s praktickými ukázkami."
Masarykova univerzita, Marek B.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobré školení, rozšířily se mi obzory. Na některé věci a osoby budu pohlížet jinak a doufám, že se to v praxi osvědčí."
Masarykova univerzita, Radka Č.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Školení bylo přínosné, zaujala mě informace, jak postupovat při řešení konfliktů a techniky, které mohu využít v běžném životě. Zkusím použít některé informace v praxi."
IMI International s.r.o., Andrea O.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Nejvíce oceňuji zkušenosti lektora z praxe. Nejednalo se tak pouze o přednes načtených a naposlouchaných pouček, ale o výklad a příklady reálných situací. Způsob výkladu rozhodně nebyl formální s knižní češtinou, o to to bylo příjemnější a poslouchatelnější od začátku do konce."
Direct pojišťovna, a.s., Markéta P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobrý kurz, jak obsah, struktura, tak praktický nácvik byly obohacující a kurz byl dobře připraven. "
PLATIT a.s., Mojmír J.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Profesionální, lidský přístup lektora. Přínosem byl trénink asertivních technik. Kurz byl upravován tak, jak jsme chtěli. Odcházím s pozitivním dojmem a nabitím do práce na sobě."
RPIC-ViP s.r.o., Stanislav Z.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Skvělý den, zajímavé školení. Přínosem pro mě bylo uvědomění si, jak řešit konflikty."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel J.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobrý dojem, rozhodně doporučuji. Přínosem pro mě bylo porovnání různých možností a strategií pro zvládání stresových situací."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel V.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Skvělý dojem, oceňuji podrobný rozsah kurzu."
GrandVision CZ s.r.o., Alice K.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Přátelské jednání, osobní přístup. "
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Marián P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Pozitivní přínos jak do zaměstnání tak do života."
ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Stanislav B.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Odcházím s dobrým pocitem, pro využití nových znalostí v praxi i osobním životě."
Continental Barum s.r.o., Pavla O.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Užitečné a příjemné."
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., Zdeněk M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Výborný lektor."