Strategie řešení konfliktů (KOM7)

Komunikace

Každý konflikt na pracovišti oslabuje vaše podnikání či celou společnost. Konflikty ubírají energii, kterou mohou vaši kolegové či zaměstnanci využít jinde. Naučte se je zvládat. Nechte se inspirovat jak komunikovat bez negativních emocí a s chladnou hlavou. Vyzvedněte si recept proti manipulaci a agresivním praktikám. Již nikdy nebudete pouhou loutkou. Nikdy nebudete plýtvat svými emocemi. A vždy budete hledat cestu k rychlému a konkrétnímu řešení.

Lokalita, termín kurzuBrno
1.2. - 2. 2. 2018
Objednat
1.3. - 2. 3. 2018
Objednat
Praha
1.2. - 2. 2. 2018
Objednat
28.2. - 1. 3. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost a konflikt
  1. Osobnost a její rysy
  2. Vliv osobnostní typologie na přístup ke konfliktu
  3. Emoční inteligence
  4. Hodnoty a postoje
  5. Vytvoření a udržení zdravého postoje
  6. Práce s emocemi v obtížných situacích
 • Charakteristika konfliktu
  1. Konflikt ano či ne?
  2. Hlavní příčiny konfliktu
  3. Nejčastější spouštěč konfliktu
  4. Zdroje konfliktů v osobním i pracovním životě
  5. Přínosy konfliktů
  6. Negativní dopady konfliktů
  7. Návrh řešení vlastní konfliktní situace
 • Průběh konfliktu
  1. Eskalace
  2. Vrchol konfliktu
  3. Zklidnění
  4. Post konfliktní stav
  5. Dispozice pro zvládání konfliktů
  6. Principy a zásady konstruktivního řešení
  7. Předcházení konfliktním situacím
  8. Skupinová práce
 • Konflikty ve vztazích
  1. Způsoby jednání při konfliktu
  2. Techniky řešení konfliktů
  3. Typy reakcí v průběhu konfliktu
  4. Techniky přímé komunikace
  5. Modelová situace
 • Manipulace
  1. Vznik a podstata manipulace
  2. Techniky manipulace
  3. Nejběžnější formy manipulace
  4. Proti manipulativní techniky
  5. Modelová situace
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Asertivita (KOM10)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., Zdeněk M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Výborný lektor."