Strategie řešení konfliktů (KOM7)

Komunikace

Na tomto kurzu Vás naučíme univerzální techniky zvládání konfliktů, jež lze snadno aplikovat při komunikaci na pracovišti, s obchodními partnery, v osobním životě. Dozvíte se, jak lépe zvládat konfrontaci a pochopit druhou stranu, posílíte své neverbální i slovní dovednosti. Absolventi kurzu jsou schopni snáze zvládat konflikty, dosáhnout dohody a eliminovat negativní dopady „nedořešených“ konfliktů. Kurz je určen pro všechny, kteří cítí, že ve svém okolí mají konflikty s negativním dopadem na pracovní výkon, osobní vztahy apod. a kteří chtějí toto změnit k lepšímu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vymezení konfliktu, jeho průběh a možnosti jeho přerušení
  1. Vymezení konfliktu, jeho forem a fází průběhu konfliktu
  2. Počáteční fáze konfliktu, emoce a přerušení konfliktu
  3. Napětí v krátkém časovém úseku a přerušení konfliktu
  4. Krizová fáze konfliktu, fáze jeho obnovy, postkonfliktní stav
 • Rozpoznávání varovných signálů před potenciálním konfliktem
  1. Racionalita a emocionalita v konfliktní situaci
  2. Dispozice osobnosti pro zvládání konfliktu
  3. Všímavost vůči vlastním emocím v obtížných situacích
  4. Kontakt s pocity a pozornost vůči legitimitě potřeb
 • Povaha interpersonálního konfliktu
  1. Vymezení interpersonálního konfliktu
  2. Příčina, spouštěč konfliktu
  3. Přínosy interpersonálního konfliktu
  4. Negativní dopady konfliktu
 • Komunikační modely při konfrontaci s konfliktem
  1. Styly jednání při řešení konfliktu
  2. Výběr stylu jednání při zvládání konfliktu
  3. Zvládání emočních stavů druhých aktérů
  4. Techniky deeskalace konfliktu
 • Porozumění agresivnímu a manipulativnímu jednání
  1. Porozumění agresivnímu jednání a jeho formám
  2. Postupy pro zvládání agresivního jednání
  3. Pochopení manipulativního jednání a jeho forem
  4. Techniky pro zvládání manipulativního jednání
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Asertivita (KOM10)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Direct pojišťovna, a.s., Markéta P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobrý kurz, jak obsah, struktura, tak praktický nácvik byly obohacující a kurz byl dobře připraven. "
PLATIT a.s., Mojmír J.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Profesionální, lidský přístup lektora. Přínosem byl trénink asertivních technik. Kurz byl upravován tak, jak jsme chtěli. Odcházím s pozitivním dojmem a nabitím do práce na sobě."
RPIC-ViP s.r.o., Stanislav Z.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Skvělý den, zajímavé školení. Přínosem pro mě bylo uvědomění si, jak řešit konflikty."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel J.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobrý dojem, rozhodně doporučuji. Přínosem pro mě bylo porovnání různých možností a strategií pro zvládání stresových situací."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel V.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Skvělý dojem, oceňuji podrobný rozsah kurzu."
GrandVision CZ s.r.o., Alice K.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Přátelské jednání, osobní přístup. "
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Marián P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Pozitivní přínos jak do zaměstnání tak do života."
UNIPETROL RPA, s.r.o., Stanislav B.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Odcházím s dobrým pocitem, pro využití nových znalostí v praxi i osobním životě."
Continental Barum s.r.o., Pavla O.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Užitečné a příjemné."
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., Zdeněk M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Výborný lektor."