Obchodní zákoník (PROZ)

Právo

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s právní problematikou. Srozumitelně seznamuje účastníky se základními pojmy a dějinami práva, prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva, objasňuje právní vztahy a přibližuje oblast právní odpovědnosti a procesního práva.

Lokalita, termín kurzuBrno
26.10. - 26. 10. 2018
Objednat
7.12. - 7. 12. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní právní pojmy
  1. Význam práva
  2. Funkce práva
  3. Právní vědomí
  4. Právo a stát
 • Právní subjekty
  1. Základní pojmy
  2. Druhy právních subjektů
 • Systém práva
  1. Právo veřejné
  2. Právo soukromé
 • Prameny práva
  1. Obecné pojetí
  2. Obchodnězávazkové vztahy
  3. Zvláštní obchodnězávazkové vztahy
 • Právní normy
  1. Terminologie
  2. Druhy právních norem
  3. Platnost právních norem
 • Právní vztahy
  1. Právní skutečnost
  2. Právní a protiprávní jednání
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Mezinárodní obchodní zákoník (PRMO)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
3 200,00 Kč (3 872,00 Kč včetně 21% DPH)