Aplikace metodiky řízení projektů v praxi (MRP2)

Projektové a procesní řízení

Kurz navazuje na obecné základy řízení projektů a také na školení metodiky PM, konkrétně metodiky AcceleratedSAP (ASAP), která je alternativou k metodikám, jako např. Prince2, PMI PMP, ITIL apod. Ideálně je tento kurz koncipován jako follow-up ke školení MRP1 a to formou interaktivního workshopu nebo konzultace pro konkrétní firmu. Je zaměřen na aplikaci a customizaci metodiky řízení projektu pro podmínky a v prostředí konkrétní společnosti. Rozsah tohoto školení je jeden až dva dny, dle velikosti skupiny, požadavků klienta a úrovně detailu u návrhu aplikace metodiky (zpracování procesu postupu v jednotlivých fázích projektu, specifikace výstupů, template dokumentů atd.).

Lokalita, termín kurzuBrno
24.5. - 25. 5. 2018
Objednat
3.7. - 4. 7. 2018
Objednat
14.8. - 15. 8. 2018
Objednat
Praha
21.5. - 22. 5. 2018
Objednat
2.7. - 3. 7. 2018
Objednat
13.8. - 14. 8. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Metodika řízení projektu - Accelerated SAP
  1. Opakování principů ASAP
  2. Realizace a podpora projektu
 • Konkretizace specifik a nastavení metodiky v kontextu konkrétní společnosti
  1. Analýza požadavků pro řízení projektů v daném prostředí
  2. Přizpůsobení metodiky konkrétním cílům a danému účelu
  3. Modifikace standardu metodiky
 • Aplikace metodiky v podmínkách konkrétní společnosti
  1. Vytvoření základních nástrojů a akcelerátorů metodiky
  2. Vytvoření dokumentace metodiky
  3. Vytvoření podkladů pro školení projektového týmu
Doporučený předchozí kurz:
Metodika řízení projektů (MRP1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 600,00 Kč (11 616,00 Kč včetně 21% DPH)