Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností (MAPR)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci prosadit sdělení do médií, zastavit mediální krizi, otevřít či usměrnit veřejnou debatu, propagovat výrobek či službu, doplnit marketingové aktivity, podpořit reklamu a mnohé další. To vše často za zlomkovou cenu v porovnání s inzercí, reklamou či marketingem. Kurz odpoví především na otázku – jak mám začít s PR. Dozvíte se, co vše do PR patří, jak a proč s veřejností pracovat či jaké nástroje, kdy, a za kolik můžete použít? Naučíme Vás vhodně nastavit PR strategii, správně definovat a rozdělit cílové skupiny a ověřovat účinnost Vašeho počínání.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Získat komplexní pochopení součástí a nástrojů PR, včetně jejich výhod a nevýhod
 • Naučit se, jak efektivně využívat PR pro budování osobního spojení s vaší značkou a zjednodušit Brandové sdělení
 • Porozumět různým typům PR, včetně digitálního PR a využití interaktivního a video obsahu pro dosažení cílů
 • Získat praktické znalosti o stanovení cílů, rozpočtování a personálním obsazení v PR, včetně využití AI a data-driven přístupů
 • Naučit se o flexibilitě a adaptabilitě v PR, včetně významu upskillingu a využití zpětné vazby pro zvýšení efektivity

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Profesionálové v oblasti marketingu a komunikace, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti PR
 • PR specialisté a manažeři, kteří chtějí aktualizovat své dovednosti a přizpůsobit se nejnovějším trendům v oboru
 • Majitelé firem a podnikatelé, kteří chtějí efektivněji využívat PR pro podporu své značky, produktů a svého podnikání
 • Novináři a tvůrci obsahu, kteří chtějí lépe porozumět PR procesům a metodám
 • Studenti a začínající PR odborníci, kteří chtějí získat ucelený přehled o PR a jeho aplikaci v praxi

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Public Relations (PR)
  1. Součásti PR
  2. Výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů
  3. Využití PR
  4. Osobní spojení s značkami
  5. Zjednodušené brandové sdělení
 • Typy PR
  1. Charakteristiky základních nástrojů
  2. Konkrétní využití jednotlivých typů
  3. Načasování
  4. Zaměření na digitální PR
  5. Důraz na interaktivní a video obsah
 • Start v PR
  1. Stanovení cíle
  2. Související činnosti
  3. Rozpočet
  4. Personální obsazení
  5. Volba nástroje PR
  6. Využití AI v PR
  7. Důraz na data-driven přístupy
 • Fáze a průběh PR
  1. Nastavení procesů
  2. Kontrola a vyhodnocení
  3. Využití zpětné vazby pro zvýšení efektivity
  4. Flexibilita a adaptabilita v PR
  5. Význam upskillingu
 • Propagace není propaganda
 • PR a média
  1. Korektní spolupráce s médii
  2. PR z pohledu novinářů
  3. Význam personalizovaných PR pitchů
  4. Uplatnění influencer marketingu a autentického obsahu
 • Sestavení PR strategie
  1. Koncepce
  2. Adresování ekonomických výzev
  3. Zdůraznění etiky a sociální odpovědnosti
 • PR aspekty v praxi
  1. Forma komunikace
  2. Pravidla PR komunikace
  3. Diversifikovaný přístup k dosahování médií
  4. Osobní přístup ve tvorbě obsahu
 • Monitoring a vyhodnocení
  1. Média
  2. Sociální sítě
  3. Způsoby PR evaluace
  4. Měření dopadu PR
  5. Využití G. analytics pro efektivní vyhodnocování
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Vlastní případová studie
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Udržitelná firma - Jak maximalizovat efektivitu businessu (MARK15)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Krofian CZ spol.s.r.o, Alena K.
Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností ( MAPR)
"Nic nechybělo, byla jsem spokojena. Velmi profesionální."