Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností (MAPR)

Marketing

Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci prosadit sdělení do médií, zastavit mediální krizi, otevřít či usměrnit veřejnou debatu, propagovat výrobek či službu, doplnit marketingové aktivity, podpořit reklamu a mnohé další. To vše často za zlomkovou cenu v porovnání s inzercí, reklamou či marketingem. Kurz odpoví především na otázku – jak mám začít s PR. Dozvíte se, co vše do PR patří, jak a proč s veřejností pracovat či jaké nástroje, kdy a za kolik můžete použít? Naučíme Vás vhodně nastavit PR strategii, správně definovat a rozdělit cílové skupiny a ověřovat účinnost Vašeho počínání.

Lokalita, termín kurzuBrno
15.2. - 16. 2. 2018
Objednat
15.3. - 16. 3. 2018
Objednat
Praha
5.2. - 6. 2. 2018
Objednat
5.3. - 6. 3. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Public relations (PR)
  1. Součásti PR
  2. Výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů
  3. Využití PR
 • Typy PR
  1. Charakteristiky základních nástrojů
  2. Konkrétní využití jednotlivých typů
  3. Načasování
 • Start v PR
  1. Stanovení cíle
  2. Související činnosti
  3. Rozpočet
  4. Personální obsazení
  5. Volba nástroje PR
 • Fáze a průběh PR
  1. Nastavení procesů
  2. Kontrola a vyhodnocení
  3. Využití zpětné vazby pro zvýšení efektivity
 • Propagace není propaganda
 • PR a média
  1. Korektní spolupráce s médii
  2. PR z pohledu novinářů
 • Sestavení PR strategie
  1. Koncepce
 • PR aspekty v praxi
  1. Forma komunikace
  2. Pravidla PR komunikace
 • Monitoring a vyhodnocení
  1. Média
  2. Sociální sítě
  3. Způsoby PR evaluace
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Vlastní případová studie
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Realita vs. teorie marketingu v B2B (MADO10)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)