Udržitelná firma - Jak maximalizovat efektivitu businessu (MARK15)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Kurz je určen pro manažery a vlastníky firem s omezenými zkušenostmi v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Poskytuje praktické znalosti a nástroje pro úspěšnou implementaci udržitelnosti v byznysu, s důrazem na aktuální trendy a přístupy. Absolventi získají jasnou představu o tom, jak zvýšit udržitelnost ve své firmě, včetně nákladů, výhod a způsobů komunikace s okolím. Kurz pokrývá nejnovější poznatky v oblasti zeleného financování, čisté energie, technologických inovací a rozšířených přístupů k udržitelnosti v organizaci. Pomáhá manažerům a vlastníkům firem efektivně a smysluplně implementovat udržitelnost do svého podnikání s ohledem na compliance, transparentnost a inovace.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Získat ucelené porozumění konceptu udržitelnosti a jeho důležitosti pro byznys, včetně aktuálních trendů a legislativního rámce
 • Naučit se, jak integrovat udržitelné cíle a principy do firemní strategie a operací, včetně využití moderních technologií a dat
 • Rozvíjet konkurenční výhody a tržní příležitosti spojené s udržitelným podnikáním, včetně cirkulární ekonomiky a zeleného financování

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Manažeři a vlastníci firem, kteří chtějí zavést udržitelné praktiky do svého podnikání
 • Profesionálové z oblasti strategie, marketingu a HR, kteří chtějí rozšířit své znalosti o udržitelnosti a její implementaci
 • Jakýkoliv zájemce o rozvoj udržitelného podnikání a zavedení inovativních, zodpovědných a udržitelných řešení ve své organizaci

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Udržitelnosti
  1. Co je udržitelnost a proč je důležitá pro byznys
  2. Vývoj a aktuální trendy v oblasti udržitelnosti
  3. Základní principy a důležitost pro HR
 • Legislativní Rámec a Standardy
  1. Nové zákony a regulace v oblasti udržitelnosti (např. CSRD)
  2. Důležitost transparentnosti a compliance
  3. Význam udržitelného reportování a standardů
 • Strategie a Cíle v Udržitelnosti
  1. Stanovení a integrace udržitelných cílů do firemní strategie
  2. Zahrnutí udržitelnosti do celkového podnikání
  3. Rozvoj udržitelných obchodních modelů
 • Implementace Udržitelnosti v Praxi
  1. Vytvoření týmu udržitelnosti
  2. Zapojení stakeholderů a komunikace udržitelnosti
  3. Stanovení a sledování udržitelných KPI
 • Technologie a Inovace
  1. Využití dat a AI pro podporu udržitelných iniciativ
  2. Inovace a technologické řešení v oblasti udržitelnosti
 • Udržitelnost jako Konkurenční Výhoda
  1. Udržitelnost jako tržní síla
  2. Význam udržitelnosti pro zákazníky a trh
  3. Příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky
 • Diskuze a Shrnutí
  1. Diskuze o přístupech a strategiích
  2. Shrnutí klíčových bodů a doporučení pro další kroky
 • Případové Studie a Praktické Příklady
Doporučený následný kurz:
NexGen HR: Propojení CSR a Talentů Generace XYZ (MARK15A)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Státní zemědělský intervenční fond, Naděžda U.
Udržitelná firma - Jak maximalizovat efektivitu businessu ( MARK15)
"Školení přínosné!"
Penny Market s.r.o., Anežka V.
Udržitelná firma - Jak maximalizovat efektivitu businessu ( MARK15)
"Přínosem pro mne byly praktické poznatky a zkušenosti z praxe."