NexGen HR: Propojení CSR a Talentů Generace XYZ (MARK15A)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Seminář zaměřený na pracovníky v oblasti HR, personalisty a manažery, kteří se potýkají s mladou generací XYZ. Účelem je pochopení specifik této generace a kontrast s běžnými postupy zaměstnavatelů na trhu práce. Účastníci se naučí efektivně komunikovat s mladými zaměstnanci, pochopí jejich hodnoty a očekávání, a budou schopni řešit případné výzvy v interakci. Kurz se zaměřuje na propojení filozofie mladé generace s udržitelným podnikáním, přičemž zdůrazňuje vztah mezi politikou CSR a správou lidských zdrojů ve vztahu k mladým lidem z generace XYZ. Cílem semináře je poskytnout účastníkům hlubší vhled do potřeb a hodnot mladých generací a ukázat, jak využít CSR a udržitelné praktiky k přilákání a udržení talentů. Vzhledem k rostoucí důležitosti ESG strategií pro mladé generace a narůstajícímu důrazu na transparentnost a inovace v CSR, je tento přístup klíčový pro moderní organizace.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Získat porozumění zvláštnostem a hodnotám mladé generace XYZ a jejich očekáváním od zaměstnavatelů v současném trhu práce
 • Naučit se, jak efektivně komunikovat a motivovat mladé talenty, s využitím CSR a udržitelných praktik
 • Porozumět tomu, jak CSR a udržitelné strategie mohou zvýšit atraktivitu firmy pro mladé generace, a jak integrovat tyto přístupy do firemní kultury

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Personalisté, manažeři a majitelé firem, kteří se chtějí lépe zaměřit na nábor a vedení mladé generace XYZ
 • HR profesionálové, kteří hledají moderní přístupy k náboru a udržení talentovaných mladých lidí
 • Vedoucí pracovníci a manažeři zainteresovaní na integraci CSR a udržitelnosti do své podnikové strategie a kultury

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Specifika doby a mileniálové
  1. Současné trendy ve společnosti a jejich vliv na mileniály
  2. Evoluce komunikace a přístupu zaměstnavatelů
  3. Porozumění hodnotám a očekáváním mileniálů
 • Co říkají studie a názory odborníků
  1. Přehled nejnovějších výzkumů o generaci XYZ
  2. Diskuze odborných názorů na práci s mladými talenty
 • CSR jako klíčový nástroj pro nábor mladé generace
  1. Definice a podstata CSR v kontextu mladé generace
  2. Vztah mezi CSR a přitažlivostí firmy pro mladé talenty
  3. Přístupy a strategie, jak CSR efektivně využít pro nábor a motivaci
 • Podpora psychometriky
  1. Význam psychometrie ve výběru a rozvoji talentů
  2. Diskuze o výhodách a nevýhodách psychometrických nástrojů
 • Implementace CSR a udržitelné firmy
  1. Postupy pro integraci CSR a udržitelnosti do firemní kultury
  2. Klíčové kroky pro vytvoření udržitelného a atraktivního pracovního prostředí
 • Praktické příklady a modelové situace
  1. Případové studie a reálné příklady úspěšné implementace CSR
  2. Modelové situace a interaktivní cvičení
 • Diskuze, shrnutí a závěr
  1. Diskuze o výzvách a řešeních
  2. Shrnutí klíčových poznatků a doporučení pro další kroky
Doporučený následný kurz:
Strategické CSR & udržitelnost: Inovativní cesty ke společenské odpovědnosti a konkurenceschopnosti (MARK15B)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)