Strategie řešení konfliktů (KOM7)

Komunikace a asertivita, Argumentace a vyjednávání

Cílem praktického workshopu je umět komunikovat ve konfliktních situacích a při projevech pasivity, agrese a manipulace. Získáte povědomí o konfliktu a způsobech, jak ho řešit. Dozvíte se o různých druzích jednání, které se v případě konfliktu objevují. Poznáte, co uplatnit pro to, abyste sami konfliktní komunikaci ustáli v práci, i jinde.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, úředníkům i účastníkům z řad veřejnosti, kteří chtějí řídit komunikaci v konfliktu a jde jim o to se s konfliktem vypořádat. Rozlišíte různé druhy komunikace a jednání, které mohou situaci komplikovat a vyhrocovat.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová komunikační cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Konflikt a řešení konfliktu
  1. Podstata konfliktu
  2. Prevence konfliktu
  3. Styly řešení konfliktu
  4. Praktické kroky po konfliktu
 • Rozlišení pasivního, agresivního a manipulativního jednání
  1. Vymezení pasivního jednání
  2. Agresivní jednání a jeho projevy
  3. Zvláštnosti manipulativní jednání
  4. Neverbální a verbální signály
 • Postup komunikace v konfliktu
  1. Techniky pro vzájemné porozumění
  2. Blokáda v komunikaci
  3. Přerušení rozhovoru
  4. Návrat k rozhovoru
 • Řízení komunikace při projevech pasivity, agrese a manipulace
  1. Nastavení vlastního přístupu ke komunikaci
  2. Strach, nervozita, neklid při komunikaci
  3. Tvorba opor v komunikaci
  4. Reflexe komunikace
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
5 600,00 Kč (6 776,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Erdrich Umformtechnik s.r.o., Tomáš M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Jako lektorovi mi udělala radost kolegyně lektorka, která měla školení velmi pěkně připravené."
Erdrich Umformtechnik s.r.o., René C.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Školení bylo skvělé, ale zasloužilo by si více času."
Erdrich Umformtechnik s.r.o., Andrea P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Celkový dojem byl velmi pozitivní a určitě použiji nově nabyté znalosti v praxi. Program byl zvolen tak, aby byli všichni účastníci aktivní. Školení mi napomohlo pochopit lépe i ostatní účastníky, kteří jsou mými kolegy. "
ČD - Telematika a.s., Pavel F.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"velmi pěkné školení a vyvážený obsah a délka školení."
Státní fond životního prostředí České republiky, Lucie F.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Celkove se mi vse libilo. "
Masarykova univerzita, Helena M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi pozitivní, terapeutické a přínostné s praktickými ukázkami."
Masarykova univerzita, Marek B.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobré školení, rozšířily se mi obzory. Na některé věci a osoby budu pohlížet jinak a doufám, že se to v praxi osvědčí."
Masarykova univerzita, Radka Č.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Školení bylo přínosné, zaujala mě informace, jak postupovat při řešení konfliktů a techniky, které mohu využít v běžném životě. Zkusím použít některé informace v praxi."
IMI International s.r.o., Andrea O.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Nejvíce oceňuji zkušenosti lektora z praxe. Nejednalo se tak pouze o přednes načtených a naposlouchaných pouček, ale o výklad a příklady reálných situací. Způsob výkladu rozhodně nebyl formální s knižní češtinou, o to to bylo příjemnější a poslouchatelnější od začátku do konce."
Direct pojišťovna, a.s., Markéta P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobrý kurz, jak obsah, struktura, tak praktický nácvik byly obohacující a kurz byl dobře připraven. "
PLATIT a.s., Mojmír J.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Profesionální, lidský přístup lektora. Přínosem byl trénink asertivních technik. Kurz byl upravován tak, jak jsme chtěli. Odcházím s pozitivním dojmem a nabitím do práce na sobě."
RPIC-ViP s.r.o., Stanislav Z.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Skvělý den, zajímavé školení. Přínosem pro mě bylo uvědomění si, jak řešit konflikty."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel J.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Velmi dobrý dojem, rozhodně doporučuji. Přínosem pro mě bylo porovnání různých možností a strategií pro zvládání stresových situací."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel V.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Skvělý dojem, oceňuji podrobný rozsah kurzu."
GrandVision CZ s.r.o., Alice K.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Přátelské jednání, osobní přístup. "
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Marián P.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Pozitivní přínos jak do zaměstnání tak do života."
ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Stanislav B.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Odcházím s dobrým pocitem, pro využití nových znalostí v praxi i osobním životě."
Continental Barum s.r.o., Pavla O.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Užitečné a příjemné."
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., Zdeněk M.
Strategie řešení konfliktů ( KOM7)
"Výborný lektor."