Operační programy ESF - projektové řízení (PROJ3)

Projektové a procesní řízení, Řízení dotačních projektů

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu projektů financovaných z operačních programů ESF. V rámci kurzu se seznámíte se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu a to od samotné tvorby projektové žádosti, přes financování a monitorování projektu až po rady, jak se vyvarovat nejčastější chybám, které mohou způsobit krácení rozpočtu. Vzhledem k odlišnosti požadavků u jednotlivých operačních programů je školení zaměřeno dle požadavků klienta projektů na daný OP (OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Praha – pól růstu) nebo přímo konkrétní projekt.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do problematiky řízení projektů
 • Projektová žádost a její jednotlivé části
  1. vysvětlení specifik dílčích částí projektové žádosti, jejich provázanost
  2. dodržování striktních podmínek OP
 • Vymezení činností před zahájením realizace projektu a bezprostředně po něm
  1. realizační tým projektu (vč. kompetencí, úkolů, zodpovědnosti)
  2. příprava plánu realizace klíčových aktivit, harmonogram projektu
  3. dokumentace projektu
 • Monitorování projektu
  1. zprávy o realizaci projektu (druhy zpráv, věcná/finanční část, provázanost jednotlivých částí)
  2. přílohy ke zprávě (obsah příloh, vzájemná provázanost)
  3. indikátory (návaznost na metodiku, způsob napočítávání)
 • Změny v průběhu realizace projektu
  1. druhy změn
  2. plánování a řízení změn projektu (návaznost na odbornou metodiku)
 • Základy finančního řízení projektu
  1. informace pro projektové manažery, které by měli znát
 • Publicita projektu
  1. pravidla povinné publicity v rámci jednotlivého OP
 • Portál IS KP - praktická část
  1. seznámení s programem (vč. metodiky)
  2. projektová žádost
  3. zprávy o realizaci projektu
 • Nejčastější chyby při realizaci projektu
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Univerzita Karlova, Pavla S.
Operační programy ESF - projektové řízení  ( PROJ3)
"Školení bylo průřezové od zahájení (podání žádosti) projektu. Přínosné, není co vytknout."
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Václava L.
Operační programy ESF - projektové řízení  ( PROJ3)
"Celkový dojem výborný, ochotná a vstřícná lektorka."
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kateřina T.
Operační programy ESF - projektové řízení  ( PROJ3)
"Velmi příjemné školení s lektorkou, ochotně zodpovídala veškeré dotazy."
Lear Corporation Czech Republic s.r.o., Kateřina D.
Operační programy ESF - projektové řízení  ( PROJ3)
"Velmi užitečný kurz, logicky uspořádaná témata, výborná lektorka, srozumitelný výklad, individuální přístup. "
TREMEDIAS, spolek, Nicol B.
Operační programy ESF - projektové řízení  ( PROJ3)
"lektorka naprosto skvělá!"