Mezinárodní obchodní zákoník (PRMO)

Právo

Kurz je určen podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, které firmy uskutečňují při různých formách hospodářské spolupráce se zahraničím. Zachycuje faktory, které podnikatelé musí respektovat v oblasti mezinárodních obchodních operací, objasňuje právní předpisy včetně novelizace v této oblasti.

Lokalita, termín kurzuBrno
29.10. - 29. 10. 2018
Objednat
10.12. - 10. 12. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rekapitulace stěžejních oblastí
  1. Právní normy
  2. Právní subjekty
  3. Systém práva
  4. Funkce práva a právní vědomí
 • Historický vývoj práva
  1. Rychlý vhled do historie práva
  2. Právo po roce 1989
 • Systém práva - specifikace
  1. Právo mezinárodní a vnitrostátní
 • Prameny práva
  1. Obecně
  2. Mezinárodní smlouvy
  3. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy
 • Právo mezinárodního obchodu
  1. Volba práva
  2. Doložky
  3. Zásady mezinárodních obchodních smluv
  4. Principy evropského smluvního práva
  5. Imperativní použitelné předpisy
 • Uskutečňování práva
  1. Aplikace práva
  2. Právní akty
 • Právní odpovědnost
  1. Funkce právní odpovědnosti
  2. Druhy právní odpovědnosti
  3. Trestní odpovědnost
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Obchodní zákoník (PROZ)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)