Marketingový plán - strategie a rozpočet (MARK9)

Marketing, Marketingová strategie

Marketingový plán a marketingový rozpočet jsou nosnou konstrukcí marketingu. Jejich kvalita, konkrétnost a měřitelnost ovlivní marketingové aktivity, stejně jako kvalitu jejich výstupů. V tomto kurzu vám ukážeme jak stanovovat správně cíle, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům a bylo dosaženo požadovaného marketingového cíle. Provedeme vás úskalími rizik a vybavíme vás argumenty pro diskusi se zástupci managementu a obchodu.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Definovat cíle marketingu
 • Vytvořit marketingový plán a rozpočet
 • Chápat provázanost firemní strategie s marketingovou strategií
 • Předcházet podcenění plánování
 • Vyhodnocovat plánování

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Všichni, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti marketingu
 • Začínající a mírně pokročilí pracovníci marketingu a marketingoví manažeři
 • Majitele startupů a mikropodniků

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do marketingového plánování 
  1. Chyby při plánování 
  2. Podcenění cílů 
  3. Minutí cílů 
  4. Neúplné definování cílů 
  5. Marketing vs Sales - různé pohledy na plánování 
 • Cíle 
  1. Formování a konkretizace 
  2. Zajištění měřitelnosti 
  3. Ověření správnosti cílů 
  4. Testování výstupů 
 • Vyhodnocení cílů 
  1. Správné vyhodnocení - kvantifikace, jasný efekt 
  2. Nesprávné vyhodnocení - vágnost, informační mlha 
  3. Jak zabránit zkreslení výsledků 
 • Marketingový budget 
  1. Jednotlivé složky 
  2. Nežádoucí položky 
  3. Členění podle oblastí - events, média... 
  4. Časové hledisko 
  5. Nevýhody krátkodobých budgetů 
 • Realizace a hodnocení plánu 
  1. Průběžné hodnocení 
  2. Průběžné korekce 
  3. Revitalizace plánu 
  4. Riziko neadekvátních očekávání 
  5. Manipulace hodnocení 
 • Diskuze, shrnutí, závěr 
Předpokládané znalosti:
Základní znalosti marketingu
Doporučený předchozí kurz:
Základy účinného marketingu – kurz pro začínající marketéry (MARK1)
Doporučený následný kurz:
Psychologie marketingu a rozhodování zákazníka (MARK11)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 400,00 Kč (7 744,00 Kč včetně 21% DPH)