Leadership II. (MNGM2)

Management

Na tomto kurzu Vás naučíme pracovat s motivací jednotlivce i skupiny. Dozvíte se, jak vést poradu, podporovat kreativitu, účinně řešit konflikty, překonávat námitky a negativní postoj. Kurz je určen pro budoucí vedoucí týmů i současné vedoucí, kteří by se rádi zdokonalili v disciplíně zvané leadership. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji pracovat s časem svým i svých podřízených, systematicky zvyšovat efektivitu práce a tím dosahovat lepších výsledků celého týmu, motivovat své podřízené, podporovat jejich silné stránky, předcházet či včas řešit konflikty na pracovišti a tím nejen zvýšit pracovní výkony, ale také např. snížit fluktuaci zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vedení porad pro posílení role leadera týmu
  1. Porada – nástroj naplňují potřebu sdílet i sdružovat se
  2. Funkce porady a typy porad
  3. Stanovení cíle porady a příprava na ni
  4. Vymezení programu porady na základě cíle a analýzy položek
  5. Zahájení porady a určení hranic interakce
  6. Vedení porady a diskusí
  7. Zvládání ticha, přerušení i střetu myšlenek
 • Procesy v týmu
  1. Utváření týmu
  2. Výkonová křivka týmu
  3. Faktory zvyšující soudržnost týmu
  4. Emocionální atmosféra v týmu
  5. Podporování myšlení týmu
  6. Překonávání odporu týmu vůči změnám
  7. Týmová identita
 • Koncept team leadershipu
  1. Odpovědnost leadera týmu
  2. Vyhledávání motivátorů týmu
  3. Faktory zvyšující soudržnost týmu
  4. Sdílení úspěchu týmu
  5. Důvěra v tým a inspirace týmu
  6. Zjišťování příčin nespokojenosti v týmu
  7. Podporovat kreativitu v týmu
 • Zvládání konfliktu v kontextu vedení týmu
  1. Vymezení konfliktu, proces konfliktu a jeho etapy
  2. Příčiny konfliktů uvnitř týmu
  3. Obranné rutiny v konfliktu
  4. Techniky řešení konfliktu
  5. Různé styly vedení lidí v konfliktu
  6. Prevence vzniku konfliktu
  7. Reflexe konfliktu pro další spolupráci
 • Modelové situace, Příklady z praxe, vlastní "case study"
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Leadership I. (MNGM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Sobriety s.r.o., Martin K.
Leadership II. ( MNGM2)
"Jsem spokojený. Kurz je pro mou praxi přínosem! "
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Adam K.
Leadership II. ( MNGM2)
"Za mě super! Vše vysvětleno, otázky zodpovězeny. Velmi dobrý kurz, v praxi určitě využiji. "
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Jaroslav N.
Leadership II. ( MNGM2)
"Super školení! Pomohlo mi uvědomit si, jak důležitá je komunikace a uvědomit si svoje hodnoty které mohou být v ohrožení při konfliktu. "
URC Systems, spol.s r.o., Juraj H.
Leadership II. ( MNGM2)
"Velmi dobře vedený kurz velmi fundovanou lektorkou. Nejvíce mne zaujaly způsoby vytyčování cílů a pravidla "rozehry" a moderní, aktuální způsob vedení lidí."