Leadership II. (MNGM2)

Management, Leadership, koučink

Na tomto kurzu Vás naučíme pracovat s motivací jednotlivce i skupiny. Dozvíte se, jak vést poradu, podporovat kreativitu, účinně řešit konflikty, překonávat námitky a negativní postoj. Kurz je určen pro budoucí vedoucí týmů i současné vedoucí, kteří by se rádi zdokonalili v disciplíně zvané leadership. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji pracovat s časem svým i svých podřízených, systematicky zvyšovat efektivitu práce a tím dosahovat lepších výsledků celého týmu, motivovat své podřízené, podporovat jejich silné stránky, předcházet či včas řešit konflikty na pracovišti a tím nejen zvýšit pracovní výkony, ale také např. snížit fluktuaci zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Porad pro posílení leadershipu
  1. Porada, sdílení, sdružování
  2. Funkce a typy porad
  3. Cíl porady
  4. Program porady
  5. Organizace porady
 • Proces vedení porady
  1. Zahájení porady
  2. Pravidla porady
  3. Vedení porady
  4. Vedení diskusí
  5. Ticho, přerušení, střet
 • Procesy v týmu
  1. Utváření týmu
  2. Výkonová křivka týmu
  3. Faktory soudržnosti týmu
  4. Emocionální atmosféra v týmu
  5. Podporování myšlení týmu
  6. Překonávání odporu týmu vůči změnám
  7. Týmová identita
 • Vedení týmu
  1. Odpovědnost leadera
  2. Motivace týmu
  3. Sdílení úspěchu
  4. Důvěra v tým
  5. Nespokojenost v týmu
 • Zvládání konfliktu v týmu
  1. Proces a etapy konfliktu
  2. Příčiny konfliktů
  3. Prevence konfliktu
  4. Techniky řešení konfliktu
  5. Reflexe konfliktu
 • Modelové situace, Příklady z praxe, vlastní "case study"
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Leadership I. (MNGM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Sobriety s.r.o., Martin K.
Leadership II. ( MNGM2)
"Jsem spokojený. Kurz je pro mou praxi přínosem! "
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Adam K.
Leadership II. ( MNGM2)
"Za mě super! Vše vysvětleno, otázky zodpovězeny. Velmi dobrý kurz, v praxi určitě využiji. "
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Jaroslav N.
Leadership II. ( MNGM2)
"Super školení! Pomohlo mi uvědomit si, jak důležitá je komunikace a uvědomit si svoje hodnoty které mohou být v ohrožení při konfliktu. "
URC Systems, spol.s r.o., Juraj H.
Leadership II. ( MNGM2)
"Velmi dobře vedený kurz velmi fundovanou lektorkou. Nejvíce mne zaujaly způsoby vytyčování cílů a pravidla "rozehry" a moderní, aktuální způsob vedení lidí."
Královéhradecký kraj, Lukáš V.
Leadership II. ( MNGM2)
"Profesionální koučink - lektorka mi pomohla si uvědomit problém. Byla korektní, přesná - žádné floskule a prázdné fráze."