Jak "ozelenit" byznys aneb implementace udržitelnosti krok za krokem (MARK15)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Kurz je určen pro manažery a vlastníky firem, kteří se s konceptem udržitelnosti a společenské odpovědnosti teprve seznamují. Dozvědí se, co si pod těmito pojmy představit a jak ve firmě zvýšit udržitelnost, aby to bylo efektivní a smysluplné. Absolvent kurzu bude mít jasnou představu o tom, kam se svou firmou mířit na pomyslných stupních udržitelnosti, jak má postupovat, aby se jeho firma stala udržitelnou, co ho to bude stát, jaké z toho plynou výhody a jak zajistit, aby se o tom dozvědělo okolí nebo rovnou celý svět.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Jak se rozhodnout, zda a jak hluboce implementovat udržitelnost
 • Očekávané náklady
 • Přínos a výhody
 • Implementace krok za krokem
  1. Vytvoření týmu udržitelnosti
  2. Zvolení důležitých témat
  3. Zapojení stakeholderů
  4. Zvolení cílů
  5. Reporting a zpětná evaluace
 • Udržitelná komunikace a reklama
 • Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Státní zemědělský intervenční fond, Naděžda U.
Jak "ozelenit" byznys aneb implementace udržitelnosti krok za krokem ( MARK15)
"Školení přínosné!"
Penny Market s.r.o., Anežka V.
Jak "ozelenit" byznys aneb implementace udržitelnosti krok za krokem ( MARK15)
"Přínosem pro mne byly praktické poznatky a zkušenosti z praxe."