Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností (PERS8)

Personalistika a psychologie

Kurz je zaměřen na efektivní a objektivní zjištění a vyhodnocení pracovních kompetencí uchazečů o zaměstnání, možnostmi testování obecně, procesem testování a zpracování výstupů. Součástí je také velmi praktické téma - zkreslování úsudku o uchazečích, způsob minimalizace tohoto rizika. Zajímavá a potřebná v dnešním tržním světě je také specifická část kurzu - diagnostika obchodních dovedností uchazeče.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Diagnostika pracovních charakteristik
  1. Osobnostní a výkonové testy, dotazníky
  2. Účel jejich využití
  3. Výhody a omezení
  4. Problematika testování obecně
  5. Proces testování
  6. Interakce s testovanými osobami
  7. Vyhodnocení a interpretace výsledků
  8. Sestavení výstupní zprávy
  9. Písemná a ústní zpětná vazba
  10. Využití výsledků
  11. Etické aspekty a pravidla diagnostiky
  12. Praktický nácvik
 • Zkreslování úsudku o uchazečích
  1. Kognitivní aspekty poznávání
  2. Mentální zkratky, stereotypy a zkreslení
  3. Stěžejní psychologické aspekty
  4. Minimalizace vlivů snižujících přesnost úsudku
  5. Faktory znehodnocující poznání uchazeče
  6. Testování svých hypotéz
 • Hodnocení obchodních dovedností
  1. Kompetence ovlivňující obchodní dovednosti
  2. Aspekty osobnostně stabilní
  3. Aspekty rozvinutelné tréninkem
  4. Metody pro posouzení dílčích aspektů obchodních dovedností
  5. Prověření "obchodního ducha" u uchazečů
  6. Zjištění obchodního potenciálu u uchazečů
  7. Prověření obchodních dovedností v rámci Assessment Centra
  8. Konkrétní modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)