Asertivní jednání v zaměstnání (ASJ)

Komunikace

Asertivita je komunikační dovednost. Na kurzu se naučíte jak zvýšit efektivitu své komunikace a svého jednání, odolávat manipulativnímu chování, přijímat chválu a oceňovat ostatní, reagovat přiměřeně na kritiku, sami kritizovat, je-li to třeba, prosazovat přiměřeně vlastní požadavky a říkat NE bez pocitu viny.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.12. - 8. 12. 2017
Objednat
4.1. - 5. 1. 2018
Objednat
Praha
30.11. - 1. 12. 2017
Objednat
4.1. - 5. 1. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kořeny asertivity
  1. Původ
  2. Test asertivity
 • Asertivita a pojmy s ní spojené
  1. Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita
 • Manipulace – protiklad
  1. Test manipulátorů
  2. Projevy manipulace a obrana proti ní
 • Základní složky asertivního jednání
  1. Neverbální projevy
  2. Načasování, obsah a forma
 • Asertivní práva, zásady a povinnosti 2
 • Asertivní rekce
  1. Reakce na kompliment
  2. Umění požádat o pomoc či laskavost
  3. Technika vyjadřování souhlasu a nesouhlasu (odmítnutí požadavku)
  4. Asertivní kompromis
  5. Přijímání a podávání kritiky, základní chyby
  6. Asertivní řešení konfliktů
 • Praktická aplikace asertivity
  1. Označení problému
  2. Postup při sebeprosazení
  3. Reálná reakce
  4. Zpětná vazba
 • Test asertivita na pracovišti
 • Případová studie
 • Shrnutí
Doporučený následný kurz:
Stres jako účinný pohon (OSSM)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Tomislav R.
Asertivní jednání v zaměstnání ( ASJ)
"Školení předčilo mé očekávání."