Aktivní telemarketing (OBCH1)

Obchodní dovednosti, Obchodní komunikace

Kurz je určen tel. operátorům, obchodním zástupcům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém obchodním kontaktu se zákazníky a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci, stejně jako know-how v oblasti telemarketingu, tedy naslouchání, vyjednávání, argumentace, asertivity, zvládání obtížných situací, zpracování námitek atd.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obchodní komunikace
  1. Obchodní cíl komunikace
  2. Komunikační bariery v obchodním jednání
  3. Získání a udržení důvěry
  4. Zásady efektivní sdělování
  5. Aktivní naslouchání
  6. Komunikační zlozvyky
 • Role při jednání
  1. Charakteristika rolí
  2. Základní kompetence
  3. Typologie zákazníků
  4. Testy
 • Argumentace
  1. Strategie úspěšné argumentace
  2. Argumentace užitkem
  3. Nejčastější chyby při přesvědčování
  4. Modelová situace
 • Manipulace
  1. Zakázaná rétorika
  2. Protimanipulační techniky
 • Vyjednávání v obtížných siutacích
  1. Konflikt a jeho význam
  2. Preventivní opatření
  3. Metody zvládání konfliktů
  4. Využití asertivních technik
  5. Jednání pod tlakem, proti moci
  6. Nezájem a předstíraný zájem
  7. Podvodné jednání
  8. Problémoví zákazníci a práce s nimi
  9. Praktický nácvik
 • Specifika telefonické komunikace
  1. Osobní vs. telefonická komunikace
  2. Komunikační nástroje
  3. Druhy telefonátů
  4. Struktura a průběh telefonického hovoru
  5. Reaktivní vs. aktivní telemarketing
  6. Obtížné situace při telefonování
 • Aktivní telemarketing
  1. Charakteristika a výhody
  2. Přirozené vedení hovoru
  3. Kriteria úspěšnosti
  4. Aktivní vyhledávání nových obchodních možností
  5. Příprava
  6. Úvod
 • Hlavní část
  1. Analýza stávající situace
  2. Odkrytí potřeb
  3. Zachycení důležitých informací
  4. Prezentace řešení
  5. Argumentace, zpracování námitek
  6. Uzavření dohody
 • Závěr
  1. Rekapitulace
  2. Pozitivní dojem
 • Praktický nácvik
  1. Videotrénink - simulace reálného telefonického hovoru
  2. Zpětná vazba
 • Diskuze, závěr, shrnutí
Doporučený předchozí kurz:
Telefonická komunikace (KOM4)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

LAPP Czech Republic s.r.o., Lucie D.
Aktivní telemarketing ( OBCH1)
"Velmi dobře zorganizované školení,kde byl prostor řešit konkrétní situace. "
LAPP Czech Republic s.r.o., Tomáš V.
Aktivní telemarketing ( OBCH1)
"Výborná atmosféra, výhoda malého kolektivu = individuální přístup. Zábavná forma a skvěle připravená lektorka."
SIEGL s.r.o., Jan K.
Aktivní telemarketing ( OBCH1)
"Velmi pozitivně hodnotím tento kurz. Mnoho jsem se zde zábavnou formou naučil a věřím, že mi to pomůže ke dalšímu rozvoji. Rozhodně bych se rád zúčastnil i dalších školení. "
STRATOS AUTO, spol. s r.o., Leoš L.
Aktivní telemarketing ( OBCH1)
"Výborný kurz a brainstorming. Velice přínosný, i když náročný. :) Děkuji."
STRATOS AUTO, spol. s r.o., Josef D.
Aktivní telemarketing ( OBCH1)
"Přínosný kurz. Věřím, že mi absolvování kurzu pomůže zlepšit mé obchodní výsledky. :-) "
SERVISBAL OBALY s.r.o., Lenka R.
Aktivní telemarketing ( OBCH1)
"Ze školení jsem byla nadšená, sl.Aneta zodpověděla veškeré mé dotazy, které se týkaly mého telefonování zákazníkům a snažila se rozptýlit mé obavy z tel.kontaktu. Super."