Aktivní prodej (OBCH12)

Obchodní dovednosti, Obchodní komunikace

Kurz Vám pomůže zvýšit efektivitu prodeje, retenci zákazníků a úspěšnost při získávání doporučení. Cílem kurzu je naučit účastníky rychle a správně odhalit nákupní motivaci potenciálních klientů, způsob, jakým tito lidé nakupují a přijímají informace, následně správným způsobem navrhnout řešení jejich potřeb.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obchodní komunikace
  1. Obchodní cíl komunikace
  2. Získání a udržení důvěry
  3. Pravidla profesionálního prodeje
  4. Zjišťování kupních motivů – pokročilé techniky kladení otázek
  5. Cílené zrcadlení neverbálních signálů
  6. Práce se strachem
  7. Praktický nácvik
 • Kompetence obchodníka
  1. Charakteristika rolí
  2. Typologie zákazníků
  3. Test obchodních předpokladů
  4. Postoj a sebe motivace
 • Vedení obchodního jednání
  1. Kritéria úspěšnosti
  2. Fáze přípravy
  3. Úvod jednání
  4. Hlavní část
  5. Zjištění potřeb
  6. Zachycení nákupních signálů
  7. Prezentace řešení
  8. Argumentace užitkem
  9. Zpracování námitek
  10. Uzavření dohody
  11. Rekapitulace
  12. Vyvolání pozitivního dojmu
  13. Závěr
 • Modelová situace – simulace reálného obchodního jednání
  1. Zpětná vazba
 • Business etiketa
  1. Základní pravidla
 • Péče o zákazníka
  1. Význam péče o zákazníka
  2. Cílené vytváření vztahu se zákazníkem
  3. Budování důvěry a její udržení
  4. Příčiny nespokojenosti zákazníka
  5. Osobní přístup ve vztahu se zákazníkem
  6. Hodnocení kvality služeb
  7. Práce s referencemi, doporučením
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Efektivní komunikace (KOM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)