vnitrofiremní komunikace (KOM16)

Komunikace a asertivita, Komunikace

V rámci tohoto praktického semináře získáte přehled o možnostech využití a nástrojích interní komunikace. Získáte praktické návody, jak řešit různé krizové situace, jak odhalit překážky bránící účinné interní komunikaci, poznáte, jak správně jednat s konkrétními cílovými skupinami a jak nastavit pravidla interní komunikace, tak, abyste podporovali strategické cíle společnosti. Fungující interní komunikace je nezbytný základ pro celkové zvýšení efektivity práce (snížení nákladů a zvýšení výkonu) firmy/organizace.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Význam a principy interní firemní komunikace
 • Pravidla interní a externí komunikace
 • Role managementu v interní komunikaci
 • Interní komunikace v organizační struktuře firmy
 • Předpoklady fungování interní komunikace
 • Cíle interní komunikace
 • Informace ve firmě a její toky
 • Hlavní chyby v interní komunikaci
 • Strategie interní komunikace
 • Chápání komunikace ostatních
 • Nástroje interní komunikace – komunikační techniky a postupy (nastavení komunikačního mixu)
 • Hodnocení interní komunikace
 • Předcházení konfliktním situacím
 • Krizová interní komunikace (základní pravidla komunikace v krizi)
 • Techniky přímé komunikace
 • Zpětná vazba – poskytování, přijímání
 • Praktická komunikační cvičení, modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)