Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace (OSOB5)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu společnosti.

TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • získat povědomí, jak pracovat s potenciálem vašich spolupracovníků
 • pochopit hloubku a přínosy zpětné vazby, odstranit obavy ze zpětné vazby
 • naučit se techniky, jak sdělovat a přijímat negativní i pozitivní zpětnou vazbu

TRÉNINK JE URČEN PRO:

 • majitele firem, personalisty, manažery, vedoucí směn, obchodníky, úředníky i zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí rozvíjet v podávání zpětné vazby, a věnovat se změnám v jednání svém i u spolupracovníků.

METODIKA VÝUKY:

 • praktická individuální a skupinová cvičení, brainstorming, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vytváření prostředí pro rozhovor se zpětnou vazbou
  1. Vnitřní a vnější motivace
  2. Stanovení cíle rozhovoru se zpětnou vazbou
  3. Podmínky pro vedení rozhovoru se zpětnou vazbou
  4. Plánování rozhovoru se zpětnou vazbou
 • Atmosféra rozhovoru se zpětnou vazbou
  1. Strukturovanost rozhovoru
  2. Sebereflexe v rozhovoru
  3. Prostor pro reflexi
  4. Zaměřenost na řešení a akceschopnost
 • Specifika komunikace zpětné vazby
  1. Zpětná vazba a důvody pro její podávání
  2. Záměrnost a působení zpětné vazby
  3. Vznášení soudů a hodnoticích stanovisek
  4. Nezáměrné působení při podávání zpětné vazby
 • Efektivní rozhovor se zpětnou vazbou
  1. Struktura rozhovoru se zpětnou vazbou
  2. Úloha nástrojů aktivního naslouchání
  3. Vedení rozhovoru se zpětnou vazbou
  4. Účinky rozhovoru se zpětnou vazbou
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
5 600,00 Kč (6 776,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Leuze Engineering Czech s.r.o., Jan P.
Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace  ( OSOB5)
"Dobrý úvod do tématu "
Leuze Engineering Czech s.r.o., Petr S.
Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace  ( OSOB5)
"Připomínky lektorky a vysvětlení daných situací. "
Leuze Engineering Czech s.r.o., Václav A.
Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace  ( OSOB5)
"Shrnutí probíraných témat napříč firmou"
Leuze Engineering Czech s.r.o., Václav K.
Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace  ( OSOB5)
"Hodnotím velice kladně aktivní zapojení účastníků kurzu. Taktéž procvičení možných modelových situací, které se dějí u nás ve firmě bylo přínosné."