Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace (OSOB5)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory, které mají obsahovat zpětnou vazbu.Zaměříte se na podporující motivaci a zpětnou vazbu. Dozvíte se, jak pracovat s potenciálem vašich spolupracovníků. Dozvíte se, jak sdělovat zprávy, které se týkají mezer ve zvládání úkolů nebo chování na pracovišti.

Trénink je určen pro majitele firem, personalisty, manažery, vedoucí směn, obchodníky, úředníky i zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí rozvíjet v podávání zpětné vazby, a věnovat se změnám v jednání svém i u spolupracovníků.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová cvičení, brainstorming, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vytváření prostředí pro rozhovor se zpětnou vazbou
  1. Vnitřní a vnější motivace
  2. Stanovení cíle rozhovoru se zpětnou vazbou
  3. Podmínky pro vedení rozhovoru se zpětnou vazbou
  4. Plánování rozhovoru se zpětnou vazbou
 • Atmosféra rozhovoru se zpětnou vazbou
  1. Strukturovanost rozhovoru
  2. Sebereflexe v rozhovoru
  3. Prostor pro reflexi
  4. Zaměřenost na řešení a akceschopnost
 • Specifika komunikace zpětné vazby
  1. Zpětná vazba a důvody pro její podávání
  2. Záměrnost a působení zpětné vazby
  3. Vznášení soudů a hodnoticích stanovisek
  4. Nezáměrné působení při podávání zpětné vazby
 • Efektivní rozhovor se zpětnou vazbou
  1. Struktura rozhovoru se zpětnou vazbou
  2. Úloha nástrojů aktivního naslouchání
  3. Vedení rozhovoru se zpětnou vazbou
  4. Účinky rozhovoru se zpětnou vazbou
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)