Základy statistiky v jazyce Python s knihovnami pandas, sklearn, matplotlib a seaborn (PYTHAI1)

Marketing, Marketing - umělá inteligence

Toto školení se zaměřuje na základy statistiky v jazyce Python a knihovnách pandas, sklearn, matplotlib a seaborn. Účastníci se naučí analýze a interpretaci dat, základním principům strojového učení a vizualizaci datových analýz. Školení zahrnuje deskriptivní statistiku, pravděpodobnost a rozdělení, vztahy mezi proměnnými, inferenční statistiku a práci s kategoriálními proměnnými.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Získat dovednosti potřebné k analýze a správné interpretaci dat
 • Pochopit základní principy strojového učení
 • Komunikovat závěry z datové analýzy kolegům, nadřízeným, podřízeným a obchodním partnerům za pomoci knihoven pro vizualizaci dat

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Začínající datoví analytici a vývojáři
 • Specialisté z řad marketingu, prodeje, logistiky

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Deskriptivní statistika
  1. Střední hodnota, medián, rozptyl, směrodatná odchylka, kvartily
  2. Výpočet deskriptivních statistik s pandas
  3. Vizualizace deskriptivních statistik pomocí matplotlib a seaborn
 • Pravděpodobnost a rozdělení
  1. Základy pravděpodobnosti
  2. Diskrétní a spojité rozdělení: binomické, normální, exponenciální, t-student
  3. Výpočet pravděpodobnosti a percentilů s pomocí Pythonu
 • Vztahy mezi proměnnými
  1. Korelace: Pearsonův, Spearmanův
  2. Výpočet korelace s pandas a vizualizace pomocí seaborn
  3. Regresní analýza: lineární regrese, metoda nejmenších čtverců
  4. Implementace lineární regrese s pomocí sklearn
  5. Inferenční statistika
 • Hypotéza, nulová hypotéza, alternativní hypotéza
  1. Chyby prvního a druhého druhu
  2. Základní testy: t-test, ANOVA, chi-kvadrát
  3. Implementace testů s Pythonu pomocí knihovny scipy
 • Inferenční statistika
  1. Hypotéza, nulová hypotéza, alternativní hypotéza
  2. Chyby prvního a druhého druhu
  3. Základní testy: t-test, ANOVA, chi-kvadrát
  4. Implementace testů s Pythonu pomocí knihovny scipy
 • Práce s kategoriálními proměnnými
  1. Identifikace kategoriálních proměnných
  2. Převod kategoriálních proměnných na numerické
  3. Implementace převodu kategoriálních proměnných s pandas a sklearn
Předpokládané znalosti:
základní znalost jazyka Python a knihovny Pandas, ideálně na úrovni školení PYTH1
Doporučený předchozí kurz:
Python - základy programování (PYTH1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
18 800,00 Kč (22 748,00 Kč včetně 21% DPH)
Jazyk:
Česky

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo pro místní rozvoj, Veronika M.
Základy statistiky v jazyce Python s knihovnami pandas, sklearn, matplotlib a seaborn ( PYTHAI1)
"Školitel, pan Petr Rozkošný, byl výborným lektorem, jeho přístup byl profesionální a zároveň přívětivý. Kurz přizpůsobil naším individuálním potřebám, zajímal se o využití nabytých znalostí v praxi a snažil se přizpůsobit výklad našemu využití. S agenturou, zázemím a vybavením jsem celkově velmi spokojená a ráda kurzy dále doporučím i se účastním dalších. Děkuji. "