Well-being – životní a duševní pohoda (WLD)

Rozvoj osobnosti, Stress and Life Management

Cílem praktického workshopu je pochopit stanovení priorit v osobním prožívání, uvědomovat si vlastní potenciál, porozumět tomu, jak se vyrovnat s nepříznivými životními situacemi. Získáte přehled o tom, co dělat pro dobrou náladu, dosažení klidu i energičnosti. Zaměříte se na oblasti sebepřijetí a pozitivní psychologie v pracovním prostředí. Dozvíte se o příznacích duševní nepohody a tísně.
Získáte techniky, jak k nim přistupovat a pracovat s nimi.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, obchodníkům, úředníkům i účastníkům z řad veřejnosti, kteří chtějí umět pracovat se subjektivní pohodou ve vlastním životě a v práci, ať v oblasti práce se stresem, relaxace i vzájemných vztahů.

Metodika kurzu:

praktická cvičení relaxačních technik, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobní well-being
  1. Emoční stabilita a sebeúcta
  2. Optimismus
  3. Eliminace stresu
  4. Relaxace
 • Pracovní well-being
  1. Prožívání štěstí a spokojenosti
  2. Rozvoj vlastního potenciálu
  3. Udržitelnost pohody
  4. Vyrovnávání se s denním napětím
 • Vnitřní nastavení pro well-being
  1. Návyky a automatismy
  2. Rituály a jejich uplatňování
  3. Umět se těšit
  4. Přiměřenost v nárocích na sebe
 • Vztahy na pracovišti
  1. Budování kvalitních vztahů
  2. Zlepšování vzájemné komunikace
  3. Rozvíjení vztahů a laskavosti
  4. Náročné vztahy
 • Shrnutí, diskuse, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)