Udržitelná firma - atraktivní zaměstnavatel pro mladou generaci (MARK15A)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Seminář je určen pro personalisty, manažery a majitele firem, kteří pracují s příslušníky mladé generace XYZ. Cílem je seznámit účastníky se specifikami mladé generace talentů a jejich pohledem na zaměstnavatele v konfrontaci s nejčastějšími modely chování zaměstnavatelů na trhu práce. Účastníci se dozvědí, jak s těmito mladými kolegy komunikovat, jaké hodnoty obecně preferují, co vlastně chtějí a jaká úskalí při spolupráci mohou vyvstat. Důležitou součástí semináře je hledání souvislosti mezi filozofií mladé generace a strategiemi udržitelného podnikání. Cílem semináře je hlubší pochopení, jak politika CSR souvisí s náborem, vedením a motivací lidí z generace XYZ

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Specifika doby o Kdo jsou mileniálové?
  1. Současná doba a její specifika
  2. Komunikační prostředky
  3. Zaměstnavatel včera a dnes
 • Co říkají studie
 • Názory odborníků
 • Podpora psychometriky – ano či ne?
 • CSR v roli náboráře o Definice CSR
  1. Podstata udržitelné firmy
  2. Filozofie mladé generace
  3. Na co se zaměřit
  4. Čeho se v praxi vyvarovat
 • Pravidla na závěr
 • Modelové situace, praktické příklady
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)