Strategické CSR & udržitelnost: Inovativní cesty ke společenské odpovědnosti a konkurenceschopnosti (MARK15B)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Kurz je určen pro manažery a vlastníky firem, kteří plánují povýšit své dobročinné a odpovědné aktivity na vyšší úroveň a vytvořit tak ucelenou udržitelnou strategii své firmy. V kurzu se dozví, jak jsou jejich nynější aktivity chápány v rámci udržitelnosti, v čem spočívají ucelené strategie a jak jich mohou dosáhnout na základě svých nynějších aktivit a předností. Tento kurz poskytne manažerům a majitelům firem hlubší pochopení o tom, jak mohou využít CSR a udržitelnost jako klíčové nástroje pro rozvoj a zlepšení image svého podnikání, přičemž se zvláštním důrazem na nejnovější trendy v oblasti transparentnosti, technologie a globální spolupráce.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Získat hlubší pochopení konceptu udržitelnosti a CSR a jejich vývoje, včetně nejnovějších trendů jako je důraz na transparentnost a odpovědnost v podnikání
 • Naučit se, jak efektivně integrovat dobročinné a odpovědné aktivity do celkové strategie udržitelnosti firmy
 • Rozvinout schopnosti v implementaci udržitelnostních iniciativ krok za krokem, od vytvoření týmu udržitelnosti až po měření a reporting výsledků

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Manažeři a majitelé firem, kteří chtějí rozšířit své dobročinné a odpovědné aktivity a vytvořit ucelenou udržitelnou strategii své firmy
 • Profesionálové z oblasti CSR a udržitelnosti, kteří hledají pokročilé metody a strategie pro efektivní zapojení těchto principů do podnikové kultury
 • Vedoucí pracovníci, kteří hledají inovativní přístupy k integraci udržitelnosti do každodenního podnikání a chtějí zlepšit image a konkurenceschopnost své firmy

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základy udržitelnosti a CSR
  1. Pojem udržitelnosti a CSR v kontextu moderního byznysu
  2. Vývoj a nové trendy v CSR, jako je rostoucí důraz na transparentnost a odpovědnost v podnikání
 • Důležitost dobročinných a odpovědných aktivit
  1. Role dobročinných a odpovědných aktivit v rámci udržitelných obchodních modelů
  2. Příklady efektivního zapojení těchto aktivit do celkové strategie udržitelnosti
 • Rozvoj udržitelnosti v souladu s charakteristikou firmy
  1. Přizpůsobení strategií udržitelnosti specifikům a silným stránkám jednotlivých firem
  2. Integrace udržitelnosti do firemní identity a kultury
 • Implementace krok za krokem
  1. Vytvoření týmu udržitelnosti
  2. Stanovení cílů a zapojení stakeholderů
  3. Monitoring, reporting a zpětná evaluace udržitelnostních aktivit
 • Využití technologie pro podporu udržitelnosti
  1. Význam dat a AI v monitoringu a zlepšování udržitelnostních iniciativ
  2. Příklady technologických inovací podporujících udržitelnost
 • Globální spolupráce a měření dopadu
  1. Důraz na mezinárodní spolupráci a sdílení osvědčených postupů
  2. Využití AI pro měření a zprávu o dopadu CSR aktivit
 • Diskuze a shrnutí
  1. Diskuze o výzvách a příležitostech
  2. Shrnutí klíčových bodů a doporučení pro budoucí směrování
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)