Účetní výkazy pro manažery (MNGM12)

Management, Finanční řízení a Controlling

Tento kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery. Dosáhnete účinného a nepostradatelného nástroje pro svoji práci. Součástí kurzu je i praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Účetnictví a informační systém podniku
  1. Základní schéma podnikání
  2. Specifika podnikatelských subjektů
  3. Evidence podnikatelské činnosti
  4. Složky ekonomického informačního systému
  5. Předmět účetnictví, jeho funkce a úkoly
  6. Finanční a manažerské účetnictví
  7. Účetnictví jednoduché a podvojné, daňová evidence
  8. Právní úprava účetnictví
  9. Produkční cyklus a pohyb kapitálu v podniku
  10. Základní principy účetnictví, orientace v účetních výkazech
  11. Základní metodické prvky
  12. Ilustrativní případová studie - analýza a diskuze
 • Účetní závěrka podniku
  1. Rozvaha - majetková a kapitálová struktura podniku
  2. Případová studie - Analýza informací z rozvahy konkrétních podniků
  3. Výkaz zisku a ztráty - tvorba výsledku hospodaření
  4. Případová studie - Analýza informací z výkazu zisku a ztráty konkrétních podniků
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 700,00 Kč (8 107,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Víno-klub.cz, s.r.o., Tereza C.
Účetní výkazy pro manažery ( MNGM12)
"Perfektní kurz. Jen nutná teorie, hodně praktických ukázek a nácvik finanční analýzy. Paní lektorka skvělá, pohotová, přátelská a otevřená. Díky!"