Typologie osobnosti (OSTY)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Jako osobnosti máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost se skládá z vrozených i získaných charakteristik, podle kterých se vymezují individuální typy. Přijďte na kurz zjistit, na co u sebe působit, jak se můžete zdokonalit, či jak se vyrovnat se stránkami osobnosti, které se projevují v každodenních situacích v osobním i pracovním životě. Navíc se naučíte rozpoznávat, co se s druhým děje, jaké má pohnutky, abyste mu dokázali porozumět.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost
  1. Vymezení osobnosti, jedinečnost a výlučnost osobnosti
  2. Faktory ovlivňující vývoj osobnosti
  3. Temperament, schopnosti, rysy, zájmy
  4. Typy osobností a typy psychických procesů
 • Modely struktury osobnosti
  1. Klasické vymezení temperamentových typů
  2. Konstituční typologie osobnosti
  3. Dispoziční vymezování typů osobnosti
  4. Autoritární osobnost
  5. Osobnost, ego a vlastní já
 • Zvládat to, co hýbe osobností
  1. Motivy a motivace
  2. Sebepojetí a obrana ega
  3. Vůle jako regulátor chování
  4. Úzkost jako zábrana
  5. Projevy charakteru v činnosti
 • Šance pro všímavost a porozumění
  1. Osobní perspektiva při vnímání druhého
  2. Sebekontrola
  3. Zájem versus hodnoticí šablony
  4. Komunikace s druhými a sebehodnocení
 • Průběžná cvičení
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Work-life balance (WLB)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

FEO digital agency s.r.o., Roman C.
Typologie osobnosti ( OSTY)
"Já osobně jsem byl velmi spokojen. Věřím, že se mi nabyté vědomosti budou velice hodit. Ještě jednou tedy děkuji."